שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • קיום מצוות לנשים

פמיניזם??

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ח אייר תשס"ה
שאלה
ישנה גמרא בירושלמי האוסרת על האישה לעשות.. עד שמגיעים לכך שגם אסור לאישה ללמוד תורה וזה כאילו כולל הכל, אבל כיום ישנם מדרשיות והמון בנות שלומדות הכל כמעט אז מדוע לא נתיר גם תפילין וכו’ ( בהמשך הירושלמי אם התרנו תורה אז נתיר גם את זה ואת זה וכו’..) והרי אין איסור מפורש על האישה אלא היא פטורה מתפילין וכדו’ . אז מדוע לא נחייב רווקות בכל המצוות? ובכלל אם התרנו להן ללמוד תורה לא נתיר להן לקיימה?? והרי זה עוול!!! ומה האיסור הרי אין איסור מפורש אלא האישה פטורה...
תשובה
רוב המצוות שאישה איננה חייבת בהן, היא יכולה לקיימן וגם מקבלת על זה שכר. ורק אמרו חז"ל שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה. ועל כן, אישה יכולה לקיים את רוב המצוות, אבל אין בזה שום טעם מצידנו לחייב אישה במצווה שאינה חייבת בה. כמו שלא יעלה על הדעת לאסור על ישראל שאינן כהן לנהוג מנהג כוהנים ולהימנע מלבקר חולים בבתי חולים שיש שם חשש לטומאת מת. וכבר אמרו חכמים "דייך מה שאסרה תורה עליך...". ואם האישה רוצה מעצמה בלי כפייה לקיים מצווה, בדרך שאין בה מטרה לבטל את גדרי התורה, או את המידות הטובות של צניעות וענווה, והיא מוסיפה ע"י כך יראת שמיים, אין בזה מניעה. כיון שאין איסור האישה ללמוד תורה, אין צורך להתיר מדרשיות ולימודי תורה כי אין בזה איסור. ומה שייסדו בתי חינוך שמלמדים בהם תורה לנשים, אע"פ שאין בזה מצווה ויש קצת חשש איסור שיש על גברים ללמד תורה לנשים,. התר זה, שהשתתף בו גם החפץ חיים זצ"ל, הוא משום שבימינו, אם לא תלמדנה הנשים תורה, הן תלמדנה דברים אחרים ממורים שאינם ראויים, העלולים לפגוע ביראת שמיים ובאמונה טהורה. ובודאי שהסדר הנכון גם לאישה וגם לכל אדם ,להשתדל להתמקד בעשיית המצוות שהתורה חייבה אותו , כי זה רצונו של ד' ובזה מתוקן העולם, ולא ע"י ערוב ובלבול שאישה תתעסק בדברים של איש ואיש בשל אישה, כהן במקום לוי ולוי במקום כהן וכד'. והלואי ונזכה כולנו לקיים אפילו את רוב מה שנתחייבנו, ולא נעסיק את עצמנו בתפקידים חשובים העלולים לבא במקום תפקידינו העיקריים. אם האישה זוכה להביא ילדים לעולם ולגדלם, שמעשה זה שקול כאלף מצוות, כיון שנשמה של אדם מישראל קדושה יותר מתפילין ומציצית, מדוע תזניח את החינוך והגידול ותתעסק במצווה שאינה חייבת? האם זה לעשות רושם שהיא כמו איש? האם זה נובע מרגש נחיתות?: כמובן, אין לטפח רגשות ודעות לא בריאות אלה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il