ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה קנייה ומכירה

קנייה מרוכלים ערבים

הרב משה מאיר אבינרט"ז ניסן תש"פ
34
שאלה
שלום וברכה, האם מותר לקנות מאותם רוכלים ערבים שברחובות המציעים למכירה מוצרים במחירי הפסד-שכמעט בטוח שהחפצים הינם גנובים מיהודים\לא יהודים? (בידיעה שהחפץ כמובן לא יחזור לבעליו)
תשובה
שלום וברכה, אסור לקנות דבר שחזקתו גנוב, גם מגוי. מקורות, השו"ע (חו"מ שנח, א) כותב: "כל דבר שחזקתו שהוא גנוב, אסור ליקח אותו. וכן אם רוב אותו דבר שהוא גנוב, אין לוקחין אותו". לפי מה שאתה מתאר בשאלתך חזקת הדבר שהוא גזול ולכן אין לקנותו. אך יש לדון האם איסור זה אף בגוי שמוכר? קודם נסביר מהו האיסור לקנות מגנב? הרמב"ם (פרק ה מגזלה) כותב: "אסור לקנות דבר הגזול מן הגזלן ואסור לסעדו על שינויו כדי שיקנהו שכל העושה דברים אלו וכיוצא בהן מחזק ידי עוברי עבירה ועובר על (ויקרא י"ט, יד) ולפני עור לא תתן מכשול". גם בגוי עוברים על לפני עור ולכן יהיה אסור לקנות בין מגנב יהודי בין מגנב גוי. אך ניתן לומר שכיוון שימצא אחר שיקנה ממנו, כגון חברו הגוי, אין כאן לפני עיוור (עיין כסף הקדשים שנו) . ובהלכות גניבה (ה, א) הרמב"ם משלים שהאסור לקנות מגנב הוא אפילו לא גורם לו לפני עור: "אסור לקנות מן הגנב החפץ שגנב ועון גדול הוא שהרי מחזיק ידי עוברי עבירה וגורם לו לגנוב גניבות אחרות, שאם לא ימצא לוקח אינו גונב, וע"ז נאמר (משלי כ"ט, כד) חולק עם גנב שונא נפשו". עפ"ז ודאי שאין חילוק בין גנב ישראל לגנב גוי כיוון שהאיסור לקנות ממנו הוא כדי שלא ינזקו הרבים. כדברי הגמרא ( מסכת קידושין דף נו:) : "לאו עכברא גנב אלא חורא גנב", רש"י- אלמלא חור שהעכבר מצניע גניבתו שם לא היה גונב. וכן לעניננו אם לא יקנו ממנו לא יגנוב. (הרב זלמן נחמיה גולדברג מסביר שבהלכות גזילה הרמב"ם מביא את הלכות שינוי שם הזכיר שאם מסייע בשינוי או קונה מהגזלן ובזה גורם לשינוי רשות יש איסור לפני עור שממש מסייע בגזלה, אך בהלכות גנבה שלא דן בהלכות שינוי מזכיר את הבעיה שישנה תמיד אף אם הגזלן כבר קנאו בשינוי). עיין בכסף הקדשים שדן האם לאחר שקנה מגנב גוי האם דינו שווה לקונה מגנב ישראל אך לענין לכתחילה ודאי אסור. חג שמח,
עוד בנושא קנייה ומכירה
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il