שאל את הרב כל השאלות

האם מותר לי לבקש מהבן של אשתי שהוא כהן עזרה במלאכות הבית?

104
שאלה
לאשתי יש בן מנישואים קודמים שהוא כהן. הבן גר איתנו וב"ה הכל מצוין. השאלה שלי היא, האם מותר לי לבקש ממנו לעשות פעולות בצרכי הבית כמו שכל הורה מבקש מילדיו, או שמפאת קדושת הכהונה שלו עלי להימנע מכך?
תשובה
אני מציע שפעם אחת תשוחח עם הבן על הענין. תגיד לו שאתה מודע לעובדת היותו כהן ולקדושה שיש בו, ואתה מניח שהוא מוחל על כבודו על מנת שתנהג בו כבכל הילדים. לאחר שיחה כזו והסכמה של הילד, תנהגו כרגיל. תשובה בהרחבה: כתב הרמ"א בסוף סימן קכח: "אסור להשתמש בכהן אפילו בזמן הזה דהוי כמועל בהקדש, אם לא מחל על כך". כלומר אסור להשתמש בכהן גם בזמן הזה שאין בית מקדש. אמנם הפוסקים הביאו כמה צדדים שאפשר לצרף אותם להקל כדלהלן, 1: אם הכהן מוחל על כבודו מותר להשתמש בו, (מובא בדברי הרמא). 2: אמנם דעת הט"ז, שכהן יכול למחול על כבודו, רק אם יש לו הנאה ממחילתו או שמקבל שכר, אך בחינם ממש אינו יכול למחול (משנה ברורה קעה), מכל מקום במקרה שלך בודאי שיש לילד הנאה מכך שנוהגים בו כשאר הילדים, ויחסים טובים עם אביו המאמץ יועילו לו, כך שגם לחומרת הט"ז הבן יכול למחול על כבודו ככהן. 3: אמנם כתבו הפוסקים לא להשתמש בו לעבודות בזויות המשפילות את כבודו, שבזה אינו יכול למחול, אך מכל מקום כשיש לו טובת הנאה יכול למחול על כבודו גם במלאכות כאלו, (כך מובא בפסקי תשובות). 4: סברא נוספת שנאמרה בפוסקים היא, שמותר לרב להשתמש בתלמידו כהן שהרי הוא חייב בכבודו, וכאן יש חובה על הבן לכבד את בעל אימו (שו"ע יורה דעה סימן רמ סעיף כא). מכל האמור לעיל, לדעתי כדאי שתעשו את השיחה הנ"ל ואחר כך תנהגו כרגיל כאבא ובן, כדי שהקשר בינכם יהיה טבעי וזורם במידת האפשר. (להרחבה נוספת אפשר לעיין יביע אומר ו כב).
עוד בנושא כל השאלות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.