שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ערב פסח

להסתפר ולהתגלח בערב פסח

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ד ניסן תש"פ
שאלה
שלום הרב. האם מותר להתספר או להתגלח בערב פסח? שכחתי להסתפר לפני, ויש לי הרבה שיער.
תשובה
שלום וברכה. לכתחילה יש להסתפר/להתגלח לפני חצות. בשעת הצורך ניתן להקל להסתפר ולהתגלח גם לאחר החצות, ע"י שתספר/תגלח את עצמך ולא אצל ספר. מקורות: השו"ע בריש סימן (תס"ח) כתב ע"פ הגמ' בפסחים (נ.): "העושה מלאכה בערב פסח מחצות ולמעלה משמתין אותו, ואפילו לעשות בחינם אסור. ויש מי שאוסר אפילו ע"י גוי ויש מי שמתיר (וכן הוא המנהג)". ואם כן יש להזהר שלא להתספר או להתגלח קודם חצות כיון שלאחר חצות אסור אפילו בחינם, דהוי מלאכה גמורה (מ"ב סק"ה). אולם בהלכות אבלות מבואר ברמ"א (יו"ד שצ"ט ג') שאם מספר עצמו מותר, וכן כתב הש"ך (שם סקי"ב). מאידך יש פוסקים שאסרו גם באופן זה (ראה שו"ע הרב תס"ח ד'). אולם נראה שבשעת הצורך יש להקל בזה, בפרט שלאחר הפסח מתחיל ספירת העומר והדבר יכול לגרום לעוגמת נפש, כן נראה ע"פ מש"כ כה"ח (שם ט"ו), וכן כתב הגר"מ שטרנבוך שליט"א בהגדה של פסח שלו (מועדים וזמנים) שבדיעבד יש לסמוך על המקילים. ובכל אופן מותר להסתפר ע"י גוי, ואף שמסייע לגוי מעט בתספורת (כשמטה ראשו וכדו', ראה מ"ב שם, וכה"ח שם י"ג). שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים ! בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il