שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

מי שלא נשאר לו כזית מקרבן פסח

undefined

הרב עזריה אריאל

שאלה
שלום לרב. חבורה שנמנתה על קורבן פסח, והיה לכל אחד כזית מהקרבן. מספר אנשים גרגרנים אכלו יותר מהשיעור ולא נשאר כזית למספר מנויים. 1) מה דינם? האם ביטלו מצוות עשה? האם צריכים לעשות פסח שני? האם יכולים לתבוע את הגרגרנים? אם יש עוד דינים בנוגע למנויים על הקורבן אשמח אם הרב יפרט. תודה רבה.
תשובה
לשואל, שלום וברכה! 1. מי שלא אכל ביטל מצוות עשה של אכילת קרבן פסח. למרות זאת הוא פטור מלעשות פסח שני, מאחר שאלו שתי מצוות נפרדות: הקרבת קרבן הפסח, ואכילתו. החיוב בפסח שני הוא על מי שלא הקריב את הפסח, ולא על מי שלא אכל ממנו. אמנם גם קיום מצוות ההקרבה תלוי ביכולת לאכול ממנו, דהיינו שרק מי שבזמן הקרבת הפסח בי"ד בניסן בין הערביים היה ראוי לאכול מן הקרבן יצא ידי חובת הקרבן (בניגוד לטמא, למשל, שלא היה ראוי לאכול), אבל אכילת הפסח בפועל בליל ט"ו אינה מעכבת לעניין היציאה ידי חובת הקרבת הפסח (להרחבה בעניין זה ראה בגמ' בפסחים עח ע"ב ובספרי 'שערי היכל' על פסחים, מערכה קד). 2. כאשר הוא רואה שהגרגרן מתחיל במהירות וצפוי לאכול יותר מחלקו, הוא רשאי לתבוע ממנו לקחת את חלקו המגיע לו ולעזוב את המקום (רמב"ם, הל' קרבן פסח פ"ב הט"ו). לאחר מעשה, כאשר הפסח נאכל לגמרי, מסתבר שהוא רשאי לתבוע את חלקו, או גם "עשרה זהובים" על כך שהפסיד ממנו מצווה שהיה עליו לעשות (עיין חולין פז ע"א ושו"ע חו"מ סי' שפב ס"א). 3. לפרטי הלכות המנויים על קרבן הפסח ראה ברמב"ם הל' קרבן פסח פרק ב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il