שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כתובה

כתובה לבני נח

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ב אייר תש"פ
שאלה
שלום רב.. האם אצל בני נח גם האשה צריכה לשלם לבעלה כתובה, שהרי היא יכולה לגרש את בעלה בעל כרחו?
תשובה
שבוע טוב וחודש מבורך. כך נראה מסברא, כיון שדוקא בישראל, שהתורה נתנה רשות לאיש בלבד לגרש את אשתו בעל כרחה (לפני חרם דרבנו גרשום), ממילא רק הוא מחוייב לשלם לה ולא להיפך, כדי שלא יוכל לגרשה בקלות ושמא הכתובה תעצור בעדו. אולם אצל בני נח, שגם האשה יכולה לגרש את בעלה בעל כרחו, היא גם חייבת לשלם לו מעין הכתובה, כדי שלא תוכל לגרשו בקלות. וכן מבואר במדרש. מקורות: הטעם לחוב כתובה, מבואר בש"ס (כתובות לט:, יבמות לט.) משום "שלא תהא האשה קלה בעיני בעלה להוציאה", וחיוב זה הוא חד צדדי, כיון שרק הבעל רשאי לגרש את אשתו בעל כרחה (גיטין מט:). אולם לאחר חרם דרבנו גרשום שאסור לגרשה אשה בעל כרחה, לכאורה נחלש טעם חיוב הכתובה (ראה ברמ"א אהע"ז ס"ו ג' ומאידך בח"מ וב"ש שם סקי"ג ובחכמת שלמה שם). מכל מקום כיון שדין זה הוא דוקא בישראל, ואצל בני נח לא מצינו הגבלה כזאת, וגם האשה יכולה לגרש את בעלה, ממילא היא תהיה מחוייבת לו כתובה, וכן מבואר במדרש רבה (פרשה י"ח אות ה'), שאצל בני נח שגם האשה מגרשת את הבעל, היא חייבת לתת לו כפליים מהכתובה, מפני שצערו קשה. עיין שם (ועיין גיטין מט:). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il