שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תפילת ליל שבת

אמירת "ויכולו" עם פסול לעדות

undefined

כולל הלכה בית אל

ג אייר תש"פ
שאלה
שלום כבוד הרב! מאחר שאומרים ״ויכלו״ בתפילת ערבית של שבת משום עדות ולכן טוב ש2 אנשים יגידו אותו ביחד, האם עדיף שאגיד אותו עם אבא (שאז יש 2 אנשים) או עדיף להגיד לבד (מאחר שאב ובן פסולים לעדות ביחד)?
תשובה
שלום וברכה! שאלה יפה. נראה שאין כל כך הבדל, ניתן לומר ויכולו בשניים (כמו שנוהגים) גם כאשר אינם כשרים להעיד יחד, וניתן לאומרו גם ביחידות (רק טוב שלא יכוון לשם עדות אלא כקורא בתורה). ולהרחבה: הט"ז בהלכות שבת (סימן רס"ח ס"ק ה) כותב שיחיד לא יאמר ויכולו כיוון שזו עדות ולעדות צריך שני אנשים, ואם בכל זאת רוצה לומר - יגיד, אך לא יכוון לשם עדות אלא כקורא בתורה. אך המשנ"ב שם ס"ק יט מביא את האליה רבה שחולק עליו וכותב שגם יחיד יכול לאמרו. ומסכם המשנ"ב שטוב שגם יחיד יאמר ויכולו, אך לא יתכוון לשם עדות אלא כקורא בתורה. הפסקי תשובות שם באות י' כותב: שרבים הפוסקים שחלקו על המשנ"ב וכתבו שלא צריך לומר בשנים (וכל ההידור לאומרו בעשרה דוקא) אך נתפשט המנהג לאמרו בשנים. ובהערה 66 שם כתב: שגם לפוסקים שצריך שנים כעדות זה ודאי לא ככל דיני עדות שהרי לא מצינו להדר שלא יהיו קרובי משפחה (גם לא לדעת המשנ"ב). בברכה הרב דביר טובי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il