שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות בתנ"ך

שאול המלך ואחינועם בת אחימעץ

undefined

הרב חיים שריבר

י"ז אייר תש"פ
שאלה
שלום רב, אני זקוקה להכוונה בנוגע לציר הזמן, שאלה כרונולוגית בספר שופטים. לאחר פרשת פלגש בגבעה, מלחמת השבטים בשבט בינימין והחלטתם לא לתת מבנותיהן ל- 600 הגברים ששרדו, ניתנו להם בנות יבש גלעד והנשים שנחטפו משילה. לטענת המפרשים המיקום של פרשת פלגש הגבעה בסוף ספר שופטים אינו המיקום הכרונולוגי המקורי, אלא שהמקרה קרה בתחילת תקופת ההתנחלות בארץ (אחרי יהושוע). שאלתי: רש"י טוען שכשחטפו בני בנימין מבנות שילה שיצאו לחולל בכרמים בחגן היה שאול גם מאותם גברים שהגיעו לכרמים. מכיוון שהיה ביישן ולא רצה לחטוף, הגיעה אחינועם והציעה את עצמה מה שייזכר לגנאי (בן נעוות המרדות). האם המפגש של שאול ואחינועם היה באותו אירוע ראשון של חטיפת הבנות מהכרמים? האם היה שאול מאותם 600 גברים ששרדו את מלחמת העם בשבט בנימין? או שהמפגש שלו עם אחינועם מוזכר בשנה אחרת כי זה הפך למנהג בט"ו באב מדי שנה? חשוב לי לדעת מבחינה כרונולוגית, יעזור לי מאוד בתחקיר. תודה רבה
תשובה
שלום חז"ל (כפי שמובא ב"סדר עולם") קובעים את זמן המאורעות (פסל מיכה ופילגש בגבעה) לראשית ימי השופטים, ביתר דיוק - בשמונה שנות השעבוד של כושן רשעתיים מלך ארם נהרים, בתקופת-הביניים שבין מות הזקנים שהאריכו ימים אחרי יהושע, והשופט הראשון שלאחריו - עתניאל בן קנז. סימוכים לכך נראה להביא מכך שהכתוב מגלה לנו שהנער הלוי, אשר מינהו מיכה לכהן ושעבר עם בני דן צפונה - אינו אלא נכדו של משה, "יהונתן בן-גרשם בן-מנשה" (יח, ל) - "מפני כבודו של משה כתוב נו"ן - לשנות את השם, ונכתב 'תלויה' לומר שלא היה מנשה אלא משה" (רש"י). והכהן הגדול בימי הגבעה אינו אלא פינחס, נכדו של אהרן (כ, כח), שגר בהר אפרים בגבעת פינחס (יהושע כד, לג), כלומר שני המאורעות המרכזיים הללו ארעו לאחר ימי יהושע, בימי נכדיהם של מנהיגי דור המדבר (משה ואהרון). מנגד רש"י (שמואל א פרק כ' פס' ל') כותב "כשחטפו בני בנימן מבנות שילה שיצאו לחול בכרמים היה שאול ביישן ולא רצה לחטוף עד שבאתה היא עצמה והעיזה פניה ורדפה אחריו" - לפי הסבר שאול המלך היה מאותם בני בנימין שחטפו מבנות שילה ושנולד מזה בנו יהונתן ועל זה קרא לו שאול בן נעות המרדות. אם נחבר את שני המדרשים יצא חידוש גדול ששאול המלך בזמן שנתמנה למלך היה בן כמה מאות שנים (לפי חישוב כל ימי השופטים). ולכן יהיה פשוט יותר לומר שמעשה פילגש בגבעה היה בסוף ימי השופטים כפי מיקומו בספר שופטים לאחר ימי שמשון. כמו כן בסדר הדורות מבואר ששאול נולד בשנת ב' אלפים תתכ"ג. בספר פי כהן (לרב ישעיהו הכהן) כותב לולי דמסתפינא (אם לא הייתי חושש) היית אומר שיש כאן טעות סופר ברש"י (שמואל א פרק כ' פס' ל') ולא מדובר כאן מחטיפת בנות שילה שחוללו בכרמים לאחר מעשה פילגש בגבעה, אלא כפי שמבואר במשנה במסכת תענית (דף כו/ב) שבט"ו באב וביום הכיפורים היו יוצאות בנות ירושלים ומחוללות בכרמים ושם היו נעשים השידוכים, כאשר בדרך כלל הבחור היה לוקח את הבחורה אלא שאצל אימו של יהונתן אשת שאול קרה ההיפך שהיא חטפה את שאול. בספר טעמא דקרא (לרב חיים קנייבסקי)כתב שמובא ב"סדר עולם" ששאול היה בן כ"ט שנה במלכו ויש אומרים בן כ"ה שנה וא"כ אי אפשר לומר שהיה מבני בנימין של זמן פלגש בגבעה, וגם שהיה פלגש בגבעה בזמן כושן רשעתים ועל כורחינו יש לומר שיש מדרשים חלוקים אלא שאפשר שהם חלוקים בשנותיו של שאול בזמן שנמשח למלכות ואפשר שהם חלוקים בענין זמנו של פלגש בגבעה. בספר דבר יעקב (על ספרי הנביאים לרב יעקב עדס) כתב "אולי יש להביא מזה ראיה דהמעשה של חטיפת אשתו בענין בנות שילה לא היה בזמן פילגש בגבעה אלא בזמן הרבה יותר מאוחר ויהיה מזה ראיה שהיו נוהגים בזה גם עוד זמן רב אחר כך". לפי הסברו מעשה ה"חטיפה" התקיים במשך מספר שנים (ואף שנים רבות לאחר סיום הפרשה של פילגש בגבעה). יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il