שאל את הרב

  • הלכה
  • בבוקר

האם צריך ליטול בבוקר ד' פעמים לסירוגין?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י אייר תש"פ
שאלה
שלום וברכה לרב. האם נטילת ידיים בבוקר שלוש פעמים לסירוגין מספיקה או שצריך להחמיר בארבע פעמים כמו שכתבו כמה פוסקים? והאם גם הנטילה הרביעית צריכה להיות לסירוגין?
תשובה
שלום רב. ליטול ד' פעמים כל יד, זו חומרה יתרה שאינה מעיקר הדין. אולם יש אנשי מעשה שנהגו כן, והמחמיר בכך תבוא עליו ברכה. מכל מקום אף הנוהגים כן אינם צריכים ליטול את הנטילה הרביעית לסירוגין. מקורות: מדין הגמ' (שבת קט.) אין צריך ליטול בשחרית יותר מג' פעמים לסירוגין כדי להעביר את הרוח הרעה, וכן נפסק בשו"ע (סימן ד' סע' ב'), אולם דעת הגר"א (מעשה רב אות ה') שיש להוסיף עוד נטילה רביעית כדי לטהר המים שנטמאו. וכן מובא בספר קב הישר (פרק י"ג). והמ"ב (סי' ד' סק"י) הביא דין זה בשם המעשה רב. וכתב כה"ח (שם סק"ח) שכך נוהגים אנשי מעשה, וכן ראוי לנהוג. וכן מובא שהג"ר שריה דבליצקי (דעת נוטה פ"א ג'), נזהר בכך. ונראה בפשטות שנטילה זו הרביעית אינה צריכה להיות לסירוגין, כיון שמבואר בגמ' (שם) ומ"ב (שם) בשם האחרונים, וכן כתב כה"ח (שם סקי"ב) בשם האריז"ל. אולם כוונתם על הג' נטילות הראשונות, ולא על הנטילה הרביעית. אולם בספר אשי ישראל (פ"ב הע' ל"א בשם הגר"ח קנייבסקי) הובא שמנהג העולם ליטול גם נטילה זו לסירוגין, אולם מדינא מסתבר שאין צריך. ונראה שהעולם נוהג כן משום שיותר נח להמשיך את ב' הנטילת האחרונות לסירוגין, אולם כאמור אין צורך בזה. לתשובה בעניין הסרת הטומאה מן הידיים בג' פעמים - לחץ כאן בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il