ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה שאלות כלליות

איסור חדש בתבואת ארץ ישראל

111
שאלה
האם זה נכון שכמעט לא מצוי איסור חדש בתבואת ארץ ישראל?
תשובה
שלום רב. הדבר נכון, משום שהתבואה המקומית הגדלה בארץ ישראל נזרעת בחודש חשוון, וזמן קצירתה באביב לאחר הפסח, לכן אין מצוי בתבואת הארץ איסור חדש. חשוב להוסיף, שרוב התבואה הנמכרת בארץ מגיעה מחו"ל, ולכן צריך לקנות בחורף מוצרים המיובאים מחו"ל ועשויים מדגן, עם כשרות מוכרת כדי להמנע מכל חשש. הרחבה ומקורות: איסור חדש נאמר בתורה (ויקרא כ"ג י"ד): "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם קרבן אלקיכם", ונפסק בשו"ע (או"ח תמ"ב ויו"ד רצ"ג א') שאסור לאכול מחמשת מיני דגן עד שיקרב העומר שזמנו בט"ז בניסן. ובזמן הזה שאיו לנו עדיין בית מקדש ואין מביאים קורבן העומר, יש איסור לאכול תבואה חדשה עד תחילת ליל י"ז בניסן, שכך תיקן רבן יוחנן בן זכאי שכל יום ט"ז יהיה אסור באכילה, שמא יבנה בית המקדש ויאכלו לפני הקרבת מנחת העומר. ובחו"ל שיש יו"ט שני ימים אסור לאכול מהתבואה החדשה גם כל י"ז בניסן עד תחילת ליל י"ח בניסן. וראה במ"ב (שם סקמ"ה) שיש אומרים שגם בזמן הזה איסורו מהתורה. וכיון שנאמר בהמשך הפסוק (שם) "בכל מושבותיכם", משמע שבכל מקום שעם ישראל יושב יש איסור, גם בחו"ל (מנחות פג:, שו"ע או"ח תפ"ט י', יו"ד רצ"ג ב', וב"י שם). וראה בב"ח (יו"ד שם) שכתב ע"פ גדולי עולם שהמנהג להקל בתבואה של גויים בחו"ל, אולם מסקנת המ"ב (תפ"ט סקמ"ה) ע"פ המג"א שבעל נפש יחמיר על עצמו ולא יסמוך על המקילים. ולמעשה כך נוהגת הרבנות הראשית בא"י, לאסור שימוש בתבואה חדשה של יבוא מחו"ל. הטעם שבתבואת ארץ ישראל אינו מצוי איסור חדש, משום שמזג האויר בארץ מתאים לזריעה בתחילת החורף, בחודש חשוון, וזמן הקצירה הוא באביב לאחר חג הפסח, וממילא התבואה הנקצרת לאחר ליל י"ז בניסן כבר מותרת באכילה, וכבר כתב כן בספר נתיבי עם (יו"ד רצ"ג). עם זאת כיון שהרוב המוחלט של הדגן מגיע מחו"ל, יש לוודא שקונים מכשרות מוסמכת כאשר קונים מחו"ל. מוצר שיש בו דגן. שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימנו. בברכה נאמנה,
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il