שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גוים והיחס אליהם

כמה שאלות בעניין בני נח

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

א סיון תש"פ
שאלה
לכבוד מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א, רציתי לשאול כמה שאלות בדיני בני נח: א. גוי שעסק בתורה חייב מיתה אלא יעסוק רק בדיניו. האם מותר לגוי לעסוק בענייני אמונה שנוגעים אליו, כמו: השגחת ה בעולם, שכר ועונש, שאלות כמו שאלת הידיעה והבחירה? ב. ראיתי ת"ח מסוים שניסח טקס נישואין לבני נח שכולל קידושין (בלי המילים כדת משה וישראל) ברכות על הכוס (החמש הראשונות בלבד) וחתימה על חוזה הדדי (דומה לכתובה אלא שהחתימה היא הדדית). מה דעת הרב על כך?
תשובה
א. ראוי לב"נ לעסוק בנושאי אמונה ב. כתובה לב"נ מוזכרת כבר ברש"י ורמב"ן על הפסוק ולבני הפלגשים. גם זוגות של ב"נ צריכים לערוך ביניהם חוזה ממוני מוסכם עליהם. ברכות ובפרט על כוס נראה כחיקוי קידושין שלנו, לא מומלץ שחכמיהם יחשבו על דבר מקורי משלהם. זה לא תפקידנו להמציא להם טקסים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il