שאל את הרב

  • הלכה
  • כנסיה, מסגד ובתי ע"ז

זקוק לליבון נוסף

undefined

הרב אליקים לבנון

א סיון תש"פ
שאלה
ב"ה לכבוד הרב לבנון שליט"א שלום וברכה אחרי שאכפול שוב תודותי על שלקח מזמנו לענות וכו, דומני כי עדיין לא לובן העניין כל צרכו, ראשית, בגוף המענה שפורסם לשואל, מצויין סימן קמה, שם מדובר בבית שלא נבנה במיוחד לעבודה זרה ומן הראוי לציין לסימן קמו. לגוף הדברים, לא ברור לי מדוע מקום שעדיין פתוח (אם כי למטרות תיירות) נחשב מצידכם למקום שנעזב. בפרט לאור העובדה שהשלטונות שומרים לבל יבזו את המקום גם בחוסר כבוד שאין בו נזק (כמו לבוש לא צנוע וכדומה). זאת ועוד, ההגיון אומר שמקום שקשור לעבודה זרה מסויימת, הרי גם כשנפתח לשם תיירות, לא יוותרו עובדיה מלנהוג בה עבודתם כמימים ימימה (וכמו שקיבלתי כמה וכמה עדויות בקשר לסיאם ריפ), ומעבר לסברא שבזה, ישנה גם החזקה שעובד עכו"ם לא נוטש עבודתו (שלכן באם לא ידוע באם הנטישה היתה בעת שלום או בעת מלחמה, החזקה היא שהיתה בעת מלחמה עד שלא יוכח אחרת). אעיז ואוסיף, כי באופן כללי לא כל כך ברור לי הרצון לאפשר ביקורים כאלו. הלא למשמע אלה דאבה נפשינו. אין הנדון דומה לנסיעה למחנות בפולין שנועדו לזעזע את הלב ולעורר ומה גם שברור שאין בביקור נתינת גושפנקא בשום צורה. כאן מדובר בביקור שעניינו הוא האדרת והעצמת מקום שהוא אבי אבות הטומאה. איך לא תרעד נפש יהודי שומר תורה ומצוות מזה? וכי משום שקטלו ליצה"ר דע"ז נלקח מאיתנו הרגש הטבעי של זהירות מהדבר שהוא הכי מאוס, הכי מגונה, והכי טמא בעולם? שוב אכפול התנצלותי וסליחתי, בפרט שאני שב ומתעקש מבלי הרפות. לנגד עיני עומדת החשיבות של לאפרושי מאיסורא ובפרט בדבר שלהבנתי הוא מכשול לרבים.
תשובה
שלום. כבר כתבתי, שבתנאים שאתה מפרט, שלמעשה לא בטלה ע"ז מהמקום, בגלל הסיבות שפירטת, ודאי אסור להכנס לשם. ופשיטא שאיני מעודד, חלילה, כניסה למקומות הללו. אני משתדל להביא דברי הפוסקים, לפי המציאות המתוארת בפוסקים. אם המציאות שונה, גם הדין שונה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il