ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים ספר במדבר

פרשת במדבר. "לגולגלותם"

הרב חיים שרייברב סיון תש"פ
28
שאלה
במנייני השבטים, מילה זו מופיעה אך ורק בהתייחס לשבטים ראובן, ושמעון בלבד. מדוע אינה מופיעה במיניין שום שבט אחר ?
תשובה
שלום הפרשנים על התורה הסבירו כך: א. דעת זקנים מבעלי התוספות - "למה נאמר לגלגלותם בראובן ושמעון יותר מכל שאר השבטים לפי שקנטרן יעקב כאשר בירך בניו והוצרכו לכפרה". ב. פירוש הריב"א על התורה - "בכל השבטים לא נאמרו לגולגלותם חוץ מאלו לפי שהיו צריכין לכפרה ראובן על שבלבל יצועי אביו ושמעון על שנשא דינה אחותו...(או) ששמעון צריך כפרה על מה שעשה עם לוי במעשה יוסף ובשכם וכבר נתכפר אותו עון ללוי במעשה העגל שנאמר ויאספו אליו כל בני לוי אבל שמעון היה צריך כפרה". ג. אלשיך - "ולהיות כי מה שהיה מקום לחוש אל המצא פיסול, היה בשבט ראובן ובשבט שמעון. בראובן, על כי באשת דתן נמצא פיסול, היא שלומית בת דברי שילדה בן איש מצרי, היה אפשר לחשוד אולי היה כיוצא בה בשבטה. וכן בשמעון, על מה שאחרי זאת נמצאו עשרים וארבעה אלף שטופי זמה בשיטים. היה מקום לומר יוכיח סופן על תחלתן, אולי גם ממצרים היה זאת להם, ולא יהיו כלם לבית אבותם. לזה ייתר בראובן ושמעון מלת לגלגלותם, לומר כי מה שהיו לבית אבותם, לא היה באומד או על רובם, כי אם לגלגלותם בייחוד. ופרטות כל גלגולת וגלגולת היו לבית אבותם". יום טוב
עוד בנושא ספר במדבר

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il