שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גוים והיחס אליהם

מואבי ולא מואבית - למה?

undefined

הרב חיים שריבר

ח סיון תש"פ
שאלה
אם הסיבה שאסור למואבי לבוא בכלל ישראל בגלל המידות הרעות שיש להם שלא מקדמים במים ומזון לאחרים, אז למה לנקיבות שלהם מותר להם לבוא בקהל, אין הכי נמי אין דרכם של הבנות לקדם, אבל המידות רעות בדרך כלל הם אותו עם
תשובה
שלום אף על פי שנאסרו עמון ומואב לבא בקהל ה', אמרו חז"ל במשנה, כי רק זכרים אסורים, ואיסורן איסור עולם, אבל הנקבות מותרות מיד. חז"ל (יבמות ע"ו) למדו זאת ממה שנאמר 'על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים' - דרכו של איש לקדם אין דרכה של אשה לקדם. הגמרא מקשה: "היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים, ונשים לקראת נשים!" וא"כ גם אצל הנשים התגלתה מידה רעה זו! (זוהי קושייתו של דואג כלפי אבנר ושאול שהכשירו את דוד שבא מרות לבוא בקהל) הגמרא אומרת "אישתיק" =שאול ובית דינו, ואבנר וכל המנסים לסנגר על ייחוסו של דוד לא מצאו תשובות לקושיותיו של דואג האדומי. ממשיכה הגמרא ואומרת "ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש" (שמואל ב יז), וכתיב: "יתר הישמעאלי" (דברי הימים א ב)! אמר רבא: מלמד, שחגר חרבו כישמעאל ואמר: כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי: עמוני – ולא עמונית, מואבי – ולא מואבית". א"כ המסורת שמואבית מותרת היא הקובעת ולא הטעם! ולכן אף שיש להקשות לפי הטעמים השונים עדין המסורת קובעת שמואבי אסור ומואבית מותרת. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il