שאל את הרב

  • הלכה
  • בצל, דבר חריף וחיתוך בסכין

בצל שנחתך בסכין בשרי כדי לבשלו עם דג

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט סיון תש"פ
שאלה
האם מותר לחתוך בצל או שום בסכין בשרית בת יומה על מנת לבשל את הבצל עם דגים?
תשובה
שלום רב. לכתחילה אין לעשות כן, אולם במקום צורך ניתן להקל. מקורות: מבואר בט"ז (יו"ד סי' צ"ה סק"ג, וסי' קט"ז סק"ב) שבפליטת כלים לא חוששים משום סכנה. אולם ראה בש"ך ובגר"א (יו"ד סי' צ"ו) שהחמירו בדבר חריף דחשיב טעם שיש בו ממש. ובספר דרכי תשובה (סי' קט"ז סקכ"ז) הביא מהאחרונים להחמיר בדבר, עיין שם. ובשעת הצורך, אפשר לסמוך על המקלים (שבט הלוי ח"ו קי"א ב', אערוך שולחן סי' כ"ד, חוקי חיים הל' סכנה אות ב'), ובספר דבר חריף (עמ' רע"ד הערה כ"ב) הביא בשם הגר"ח קנייבסקי להחמיר בדבר, וכששוחתתי עם בעל המחבר זכורני שנטה להקל בעניין. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il