שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות פורים

כמה זה מחצית השקל?

undefined

הרב אליעזר מלמד

א אדר תשס"ב
שאלה
מה שיעור מחצית השקל בשקלים שלנו שצריך לתת? למי לתת? האם יש איזה שיעור למתנות לאביונים?
תשובה
שתי מתנות לשני אביונים: ראוי לתת כחמישה ש"ח בכל מתנה, וכשיקשה עליו יתן שקל בכל מתנה, וגם אם יתן חמש אגורות לכל עני, יצא ידי חובה. יותר בפירוט: לרוב הפוסקים די בשיעור פרוטה לכל מתנה, וכמובא במ"ב תרצד, ב. ושיעור פרוטה כיום הוא כשתים או שלוש אגורות. מכל מקום כיוון שאי אפשר לעשות כלום בפרוטה, וכוונת המצווה להועיל לעניים, לכן ראוי לנהוג כדעת המטה יהודה שהביאו המחזיק ברכה, והובא בשערי תשובה תרצד, א, שיתן מתנה כשיעור מזון של ארוחה (בנפש שלוש ביצים). ואם יקנה רק לחם, יספיק שקל לכל מתנה. ויותר טוב שיתן כחמישה שקלים, שבזה יוכל לקנות לחם עם דבר מאכל נוסף. וכל זה כדי לצאת ידי חובת מתנות לאביונים, אבל הטוב הוא להוציא עבור מתנות לאביונים יותר ממה שמוציאים עבור הסעודה ומשלוח מנות. שאם אדם מוציא עבור הסעודה ומשלוח מנות שש מאות ש"ח, ראוי שיתן לאביונים יותר. כ"כ הרמב"ם והובאו דבריו במ"ב תרצד, ג. לתת זכר למחצית השקל הוא מנהג שלא נזכר ברמב"ם ושו"ע. אבל הרמ"א תרצד, א, הזכירו. ולמנהג הרמ"א נותנים שלושה חצאים של המטבע המקובל, ואם כן אצלנו הוא שלושה חצאי שקלים. ויש נוהגים לתת כשווי מחצית השקל, שהוא כשווי עשרה גרם כסף טהור. (השנה - פורים תשס"ז, עשרה גרם כסף עולים כעשרים ש"ח) לסיכום השיטות וערך הכסף העדכני לחצו כאן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il