שאל את הרב

  • הלכה
  • חלומות

פירוש חלום על שן שנפלה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ד תמוז תש"פ
שאלה
כבוד הרב שלום. חלמתי חלום שבו התנדנדה לי שן ולאחר מכן היא נפלה והחזקתי אותה ביד..אחרי כמה שניות ירד לי דם. רציתי לדעת מזה אומר מה הפירוש של זה זה ממש מטריד אותי.
תשובה
שלום רב לשואלת הנכבדת. אין לך מה לחשוש מהחלום, לעיתים החלומות מגיעים מהרהורים או מפחדים שונים. יש נוסח הטבת חלום שמובא בסידורים שאומרים אותו בשעת ברכת כהנים, כמו כן נכון לתת כמה פרוטות לצדקה ולהתחזק במעשים טובים. העיקר להיות בשמחה. הרחבה ומקורות: הב"י (או"ח רפ"ח) כתב שהעולם אומרים שנמצא בספרים קדמונים שעל שלושה חלומות מתענים אפילו בשבת, הרואה ס"ת שנשרף או יום הכיפורים בשעת הנעילה או קורות ביתו או שיניו שנפלו (עיין שם עוד בשו"ע לעוד דוגמאות). וכבר כתב המ"ב (שם סקי"ח) שאם היה לו כאב שיניים אין צורך להתענות, כיון שיש לתלות שהחלום בא מזה. ועוד כתב (שם סקי"ז) בשם המדרש שפתרו לאשה על חלום שנפלו קורות ביתו שיוולד לה בן זכר וכן היה. אם כן רואים שאם יש לתלות תולים, וכן שהולכים אחר הפתרון כמבוא בחז"ל.  ובזמננו כתבו הפוסקים שההוראה לא להתענות כלל על חלומות רעים, ואפילו על החלומות שכתוב בשו"ע (שם) שמתענים עליהם בשבת. כיון שלרוב החלומות באים מהרהורים, כיון שבימנו מחמת ריבוי החדשות ששומעים בכל העולם וחוסר ישוב הדעת המצוי, אדם מקבל מידע רב שבעבר לא היו יודעים על זה גם במשך זמן רב, וכבר כתבו חז"ל (ברכות נה:) שבחלום עולים כל ריבוי המחשבות שעלו במשך היום. גדולי ישראל כתבו שאין לחוש לחלומות הנ"ל במיוחד כאשר יש לתלות בסיבה מסויימת (מ"ב שם, ושעה"צ ר"כ סק"א, כה"ח שם סקי"ז, ערוה"ש שם א' ועוד), והעיד על עצמו מרן החזו"א (אגרות ח"ב קמט) "הרבה פעמים חלמתי כמו אלה (שמתענים עליהם בשבת) ולא שמתי לב לזה". ולכן אין לחוש ולדאוג מכך. ואם בכל זאת את מרגישה שאת חייבת לעשות משהו, תעשי מה שהחזו"א הציע לשואל (שם) לומר נוסח תפילה להטבת חלום "רבונו של עולם" המופיע בחלק מן הסידורים, בזמן שהכהנים נושאים כפיהם. כמו כן עשיית חסד או נתינת צדקה ודאי שתועיל (מ"ב ר"כ לעניין מעוברות) או לומר נוסח הטבת חלום בפני שלושה אנשים (מ"ב סק"ג, וכתב כה"ח שמותר לעשות כן אפילו בשבת), חז"ל כתבו שסיפור דברים לחבר טוב שיפתור לטובה יכול להפוך הכל לטובה. לכן למעשה אין לחוש כלל כאמור. ברכת ה' עליכם ! הרבה נחת ושמחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il