שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

השבת אבידה - פלאפון ללא סימן

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ד תמוז תש"פ
שאלה
מצאתי מכשיר פלאפון ללא כרטיס סים וללא כל סימן מזהה. עבר למעלה מחודש מאז שמצאתיו. מה עליי לעשות?
תשובה
בכל פלאפון ישנו מספר סידורי מאחורי המכשיר, ויש לבדוק האם במסמכים שמקבלים עם הפלאפון מופיע המספר הנ"ל. אם כן, הבעלים יכול לתת את המספר בתור סימן, ולכן יש להכריז באזור שבו מצאת את המכשיר. אם הבעלים אינו מגיע אליך לאחר כחודש, אתה יכול לרשום לך במקום שישתמר שמצאת פלאפון, את סימניו ושוויו, ואם יגיע אליך הבעלים ברבות הימים - תשיב לו את שוויו. אם אין סימן כלל, אך החפץ נמצא בצורה כזו שכנראה הבעלים הניחו שם, חובה להכריז, כיוון שהבעלים יכול לתת כסימן את המקום שבו נפל החפץ. וכן אם חפץ (שאינו חדש לגמרי) נמצא במקום שבו מצויים תלמידי חכמים שניתן לסמוך על דיבורם, יש להכריז, ואם לא הגיע אף אדם לדרוש את החפץ, מותר לך להשתמש בו. המקור (שולחן ערוך חושן משפט רסב, כא): "המוצא כלי מכלים שצורת כולם שווה, אם כלי חדש הוא הרי הוא שלו. ואם היה שטבעתו העין, חייב להכריז, שאם יבוא תלמיד חכם ויאמר, אף על פי שאינו יכול ליתן בכלי זה סימן, יש לי בו טביעות עין - חייב להראותו לו, אם הכירו ואמר: שלי הוא, מחזירין אותו. במה דברים אמורים, בתלמיד ותיק שאינו משנה בדיבורו כלל אלא בדברי שלום... רמ"א: ודווקא אם מצאו במקום שתלמידי חכמים מצויין, כגון בבית המדרש, אבל בלאו הכי אינו חייב להכריז. וכל תלמיד חכם הוא בחזקת שאינו משנה כי אם בדברים הנזכרים לעיל, עד שיביא המוצא ראיה שאינו נזהר". הפוסקים נחלקו האם בימינו נוהג דין זה. הסמ"ע הסתפק בכך, אך הפת"ש הביא שהשבות יעקב פסק שיש דין זה, וכן פסק הברכי יוסף.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il