שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

לברך על תפוח אדמה שגודל בארץ ישראל לפני איטריות חו"ל

undefined

הרב אליקים לבנון

ט"ז תמוז תש"פ
שאלה
שאלתי שאלה זו לפני הרב, והרב כתב לי להביא את תפוח האדמה לשולחן ולברך, עליו ולטעום ואחר כך להביא את האיטריות ולברך עליהם ולטעום. אבל הרב לא כתב שאסור להביא את שניהם ולברך על תפוח האדמה קודם. אני מבקש מהרב בירור בנקודה הזו. הרי יש שיטת הרמב"ם שפסק כחכמים בברכות דף מ. שהם אמרו, "מברך על החביב". ודעת הרמב"ם הובא בשולחן ערוך (סימן רי"א). וזה לשונו של הרמב"ם בהלכות ברכות ח, יג: "ואם אין ברכותיהם שוות - מברך על כל אחת מהן ברכה הראויה לו. ואי זה מהם שירצה להקדים, מקדים..." גם הראבי"ה פסק נמו הרמב"ם. וגם הרב שמעיה בשם הרב האי גאון. ועוד ראשונים. לכן אשמח לשמוע מהרב האם יש לי על מה לסמוך, שאקדים לברך על תפוח אדמה שגודל בארץ ישראל לפני איטריות של חיטת חוץ לארץ, כאשר שניהם מונחים על השולחן לפני? בכבוד רב,
תשובה
שלום. א. לא כתבתי שאינך יכול להביא את שניהם לשלחן. ב. כתבתי, שתחליט בדעתך שכעת אתה רוצה לאכול את תפוח האדמה. זה אפשרי גם אם שני המינים על השלחן. ג. השו"ע לא פוסק כרמב"ם, רק מביא את דעתו: (ריא, ב) ולהרמב"ם וכו'. זו דרכו של השו"ע פעמים רבות. להביא את הרמב"ם, למרות שאינו פוסק כמותו. ד. הדרך שהצעתי לך, מתאימה הן לשו"ע והן לרמב"ם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il