ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה שילוח הקן

מצוות שילוח הקן - האם חובה לשלח?

31
שאלה
במרפסת בביתי יונה בנתה קן ולא מוכנה לזוז ממנו. בקן יש כבר ביצים. כואב לי עליה בלשלח אותה ואפילו נתתי לה היום מים ולחם, כי היא נראתה לי חלשה כשהיא עפה כשניסיתי לבדוק אם תוכל לעוף החוצה. האם אני עושה משהו לא תקין מבחינת מצוות שילוח הקן הרי אני לא באמת מתכוונת לקחת לה את הביצים?
תשובה
שלום וברכה. על פי נתוני השאלה, אין חיוב לשלח. הרחבה: כיון שיש ספק אם יש מצות שילוח במציאות שאינך רוצה לזכות בביצים, שהרי לדעת הר"ן (חולין קלט) ועוד ראשונים ואחרונים רבים, אין חובת שילוח אם אין רוצים לקחת את הבנים. וכך פסק מרן החתם סופר (או"ח ק'), מהר"ם שיק (מצוה תקמ"ה). וכן כתב המקנה בקידושין (פרק האיש מקדש מא.) וז"ל: "אם כן הוי הקידושין כמו מצות שחיטה והפרשת תרומה ושילוח הקן, דאינו מצווה על השחיטה ועל הפרשת תרומה אלא אם רוצה לאכול... וכן בשילוח הקן דאינו מצווה לשלוח אלא אם רוצה ליקח הבנים". לעומת זאת אחרונים רבים חולקים וסוברים, שמי שמוצא קן ציפור, יש לו מצוה חיובית לשלח את האם, גם אם אינו צריך את הביצים או הבנים (ראה פת"ש רצ"ב סק"א בשם החוות יאיר ס"ז), ושכן הוא ע"פ הזוה"ק, וכן מובא בכתבי האריז"ל שמצוה זו מעלתה שגבה עד מאד, ויש לרדוף אחריה. לשיטתו משמע שיש חיוב לשלח את האם וגם לקחת את הבנים, אף אם לא מעוניין בהם (עיין דברי שלום סי' רצ"ב, וראה עוד בפת"ש שם, ברכי יוסף רצ"ב ח', שו"ת מהרש"ם א' ר"ט). בנוסף חשוב להוסיף, שכיון שמדובר על החצר שלך ולא על מקום הפקר, אין הדבר מקיים את דברי הפסוק (דברים כ"ב ו'): "כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך...", שהרי במקרה זה החצר זוכה לבעליה ונחשב שהקן "מזומן" ואינו בדרך מקרה, ולכן בדרך כלל פטור באופן זה (שו"ע רצ"ב ב' וג' ונושאי כליו, ספר ראשל"צ לאוה"ח הקדוש, שו"ת כפי אהרן ח"ב יו"ד י' מ"ה). יש לציין שיש אפשרות להפקיר את המקום בו נמצא הקן, ואח"ח לקיים את המצוה. יש עוד פרטים רבים שצריך שיתקיימו כדי לקיים את המצוה כתיקונה, (ראה שו"ע שם ואחרונים). אולם צריך לדעת שבמקרה והיו פרטי המצוה מתקיימים - יש חיוב לשלח את האם. וכדברי החכם מכל אדם (משלי כ"א ל'): ש"אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'". וכבר הזהירו חז"ל (משנה ברכות ה' ג'): "האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך - משתקין אותו". וידועים דברי הקדמונים שבמקום מצוה אין אומרים צער בעלי חיים. ברכה והצלחה,
עוד בנושא שילוח הקן

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il