שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תשעה באב ועשירי באב

איזה משניות מותר ללמוד בתשעה באב

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט אב תש"פ
שאלה
איזה משניות אפשר ללמוד בתשעה באב, ובכלל סוגיות בש"ס?
תשובה
פרק שלישי במועד קטן העוסק באבלות. מותר ללמוד גם את הגמ' במסכת גיטין (נה: - נח.) העוסקת באגדות החורבן. ובסנהדרין (צו: ודף קד.-קה.), ובירושלמי בסוף מסכת תענית. מקורות: שו"ע (תקנ"ד ב'), ומבואר בב"י ובאחרונים שם, שאף שיש בפרק הזה מדיני חרם ונידוי, מותר ללומדו. ומכאן שלימוד בספרים שהעיקר בהם עוסק בחורבן, ויש מיעוט שעוסק בסוגיות המסתעפות מנושא זה, ניתו ללומדם. וראה במ"ב (שם סק"ג) וכה"ח (סקי"ג)גבי אגדות החורבן בגיטין ובסנהדרין. ובמאמר מרדכי (כ"ו כ"ט) ביחס לירושלמי בסוף תענית. והאמת שיש עוד סוגיות הפזורות בש"ס בבלי וירושלמי העוסקות בענייני אבלות וחורבן אולם אלו העיקריים. לגבי צורת הלימוד, עיין במקורות לעיל, שאין ללמוד בעיון ופלפול המביא לידי שמחה. בשורות טובות,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il