שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

טלטול בירושלים בימי בית שני

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ד אב תש"פ
שאלה
בפסחים למדנו שבי"ד שחל בשבת היו יוצאות הכתות לעזרה לחיל ולהר הבית כי לא יכלו להוציא את פסחיהם לבתים. מה הבעיה לעשות עירוב חצירות של כל ירושלים שהרי מוקפת חומה וא"כ גם בפסח מעובין אפשר לטלטל?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! בגמ' בערובין קא ע"א נאמר שהיו זמנים שבחומת ירושלים היו פרצות, ולכן רחובותיה היו רשות הרבים. על הזמן המדויק שאליו מתכוונת הגמרא ראה בהרחבה ב'יד דוד' שם. הראב"ן (בשו"ת שבסוף הספר) מסביר את הבעיה בטלטול בקרבן הפסח באופן אחר, שגם לפני שפרצו פרצות בשעת הרגל לא היו נועלים את הדלתות ואז הייתה ירושלים רשות הרבים. להרחבה עיין בספר 'שערי היכל' על פסחים, סוף מערכה עו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il