שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קניית ומכירת דירה

הלכות ביחס לשכירות דירה

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"ב מרחשון תשס"ג
שאלה
2. האם ישנה בעיה הלכתית של ריבית, בקביעת מחיר שכ"ד בדולארים? 3. שוכר שאינו משלם את תשלום שכ"ד בזמן למשכיר, האם עובר על "בל תלין"? 4. שוכר שלא שילם את תשלום שכ"ד בזמן, ומחיר הדולאר ירד, האם על השוכר לשלם כמחיר היוקרא או כזולא? 5. שוכר שלא שילם כבר מספר חודשים את תשלום שכ"ד, האם עליו לשאת בנזק שנגרם למשכיר כתוצאה מאי תשלום, כגון תשלום ריבית על חריגה בחשבון הבנק?
תשובה
2. אין איסור ריבית בדולרים כי איסור ריבית שייך רק כאשר יש חוב, וכאן אין חוב, אלא זה התשלום שנקבע ביניהם. 3.יש איסור בל תלין גם בשכירות. אמנם בקרקע יש ספק ,אך ספק בל תלין הוא לחומרא. 4-5.אין להוסיף על התשלום גם אם היה עיכוב. במקרה של גרם נזרק יש חיוב בידי שמים לפצות את הניזק על הנזק.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il