ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

לצערנו התרחשה שגיאה בקבלה או הצגה של נתונים

שאל את הרב כל השאלות

סוף זמן תפילה באמצע שמונה עשרה

47
שאלה
שלום לרב, האם עד לסוף זמן תפילה צריך לסיים את תפילת שמו"ע או מספיק רק להתחיל?
תשובה
שלום וברכה.  יש בכך מחלוקת הפוסקים, ובדיעבד אף אם העמידה נמשכה מעבר לזמן ארבע שעות, יצאת ידי חובה. מקורות: דעת המג"א (סימן פ"ט סק"ד), הפמ"ג (שם א"א סק"ד), שו"ע הרב (שם א'), שו"ת רב פעלים (ח"א סי' ה'), וכה"ח (שם סק"ט), שצריך להתפלל עמידה תוך זמנה. וכן פסק המ"ב (שם סק"ה) וז"ל: "וצריך לגמור התפילת י"ח בתוך שליש היום", היינו ארבע שעות. ואם כן ודאי שיש להתפלל תפילת שחרית בזמנה עד ארבע שעות. אולם בדיעבד ניתן להתפלל עד חצות אף שאין על כך שכר תפילה בזמנה, מכל מקום שכר תפילה יש. וכל שכן שיש להקפיד לפי הפוסקים המוזכרים לעיל, לסיים את התפילה עד חצות שזהו הזמן האחרון לתפילת שחרית.  והנה על עצם הדין שיש לסיים תפילה בזמנה ולא רק להתחילה בזמן, יש חולקים. כן כתב האשל אברהם (בוטשאטש שם), שהכל הולך אחר ההתחלה, ובשו"ת ארץ צבי (ח""א קכ"א) בשם היהודי הקדוש מפשיסחא, וערוה"ש (סי' ק"י ה') למדו כן מדברי התוס' (ברכות ז. לתירוץ השני) שבלעם היה מתחיל לקלל בדיוק בזמן שהקב"ה כועס בעולמו, והיה ממשיך להזיק בקללתו גם לאחר מכן, וכל שכן למידה טובה בתפילה שמתחילה תוך הזמן ומסתיימת לאחר הזמן. וכן כתב בשו"ת יבי"א (ח"ז סי' ל"ד) בשם הגאונים, ועוד פוסקים. בברכה נאמנה,

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il