שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גוים והיחס אליהם

מכירת כלי זין לעכו"ם

undefined

הרב אליקים לבנון

ה אלול תש"פ
שאלה
בבבלי (עבודה זרה טו ב) נאמר על עכו"ם ש"אין מוכרין להם לא זיין ולא כלי זיין ואין משחיזין להן את הזיין ואין מוכרין להן לא סדן ולא קולרין ולא כבלים ולא שלשלאות של ברזל אחד עובד כוכבים ואחד כותי", ומבאר היורה דעה קנ"א: "אין מוכרים להם ולא לישראל החשוד למכור להם ולא לישראל לסטים דבר שיש בו נזק לרבים כגון דובים ואריות ולא שום כלי זיין ולא סדן ולא כבלים וקולרין ושלשלאות של ברזל ואפילו עשת של ברזל ולא משחיזים להם כלי זיין ולא בונים להם מקום שדנים בו בני אדם". האם נאסר עלינו למכור נשק לאומות העולם או להשחיז (קרי לתחזק) נשק שכזה? או למכור לגויים ציוד שיוכלו להשתמש בו לשים אנשים (ואף חו"ח יהודים) בבית הסוהר?
תשובה
שלום. האיסור הוא למכור ליחידים. אם מוכרים למדינה, עיקר השימוש הוא לעשות סדר במדינה, לכבול רוצחים וגנבים, שזה מותר גם לגויים. גם כלי מלחמה מותר, כי בכך מונעים מאחרים לתקוף, ויש פחות שפיכות דמים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il