שאל את הרב

ריבית בקמח

undefined

הרב יהודה אודסר

כ אלול תש"פ
שאלה
שלום! אם שכנתי לוותה ממני 3 כוסות קמח והיא החזירה לי קילו קמח(יותר ממה שהלוותה) והיא אמרה שזה במתנה גמורה, האם זה נקרא ריבית? ואם כן מה עלי לעשות? תודה!
תשובה
האיסור של ריבית בהלוואת דברי מאכל והחזרה כנגדם מוגדר בהלכה כהלוואת "סאה בסאה" הלוואת מידה של חיטים/קטניות והחזרה של אחרים כנגדם. חכמים אסרו להלוות וללוות כל דבר שנמדד במשקל נפח או יחידות על מנת להשיב את אותו הדבר, בדומה לאופן שניתן. סיבת האיסור: שמא יתייקר ערכו הכספי ונמצא שמשיב לו על הלוואתו יותר ממה שקיבל ויהיה בזה איסור ריבית . אמנם, ישנם מקרים שחכמים הקלו והתירו הלוואת אוכל באוכל, כגון שיש מחירון קבוע למוצר (יצא השער) ואז אין חשש של שינוי ערך, וכן במוצרי אוכל שהבדל הערך בינהם קטן ומוחלים זה לזה. כן פסק הרמ"א (יורה דעה קסב סעיף א) שמותר להלוות כיכר לחם ולהחזיר כיכר לחם (אף על פי שהככרות בימיהם היו עשויים ב"עבודת יד" ולא היו ממש שוויים) מכייון שההפרש מועט ובני אדם מוחלים זה לזה. כך נראה גם להלכה ולמעשה, יחסי שכנות טובים גורמים לאנשים לתת אחד לשני מוצרי מאכל בסכומים לא גדולים ואין הם מקפידים על החזרתם בכלל או על החזרת הערך המדוייק. במיוחד אם נאמר הדבר במפורש על ידי הלווה שיש כאן מתנה אז בריבית דרבנן הדבר מועיל ומותר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il