שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הלוואה

שימוש בכספים שהופקדו אצלי

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ אלול תש"פ
שאלה
שלום הרב, ראובן השאיר בחשבון בנק שלי סכום כסף (כתוצאה מהשקעה משותפת שממשנו). בקשתי ממנו מספר פעמים שיתן לי הוראות איך לשלוח לו הכסף אבל הוא לא עונה לי (הוא כרגע לא צריך את הכסף). בינתיים אני משקיע כסף שלי באותו חשבון ולוקח הלוואה מהבנק לטובת הגדלת סכום ההשקעה, לכן אני משלם ריבית על זה לבנק. אודות לכסף של ראובן אני משלם פחות ריבית ממה שהייתי משלם אחרת שאלה 1: מותר לי להחזיר לראובן את סכום הריבית שאני חוסך? (אני מעדיף לא לעשות התר עסקה איתו) שאלה 2: אם אסור לי לשלם לראובן, מותר לי להשתמש בכסף שלו להשקעות עד שהוא יבקש אותו בחזרה? הרי הצעתי לו כמה פעמים שיקח את הכסף שלו והוא לא מתייחס. תודה רבה ,
תשובה
בס"ד שלום וברכה, כסף הנמצא בבנק בחשבונך אינו פקדון אלא שהבנק חייב לך כסף וחלק מכסף זה שהבנק חייב לך אתה חייב לחברך. (הסיבה לכך היא שכסף שמופקד בבנק אינו שמור כמו "פיקדון" על- ידי הבנק, אלא הבנק משקיע את הכסף, על-מנת לשלם את הכסף למפקיד כשיבקשנו, ומטעם זה הבנק משלם למפקיד 'ריבית זכות' (אחוזי רווח יחסיים), נמצא אפוא שמדובר בהלוואה ולא בפיקדון. אף שבלשון בני אדם מורגל הנוסח 'פלוני הפקיד את מעותיו בבנק', אין בכך להפכו ל'פקדון' מאחר שכל מהות ההפקדה ההלוואה.) לכן אין היתר לתת לחברך יותר כסף ממה שאתה חייב לו, מדין ריבית (ככל מי שחייב כסף שאסור לו לפרוע יותר ממה שחייב). לגבי שאלתך האם מותר להשתמש בכסף זה, מותר לך להשתמש, מאותה סיבה שהבאנו למעלה. אם הכסף בבנק היה מוגדר פקדון אין רשות להוציא אותו ללא רשות המפקיד. אבל הכסף בבנק אינו פקדון אלא שאתה חייב לחברך כסף. אך יש להשתמש בכסף באופן שתוכל לפרוע את חובך כאשר חברך יבקש שתפרע לו. הרחבה, ניתן ללמוד הגדרה זו מהלכות ירושה. הדין הוא שבעל ובכור אינם יורשים "הראוי", היינו כסף שאינו נמצא אצל הבעל והאב ומלווה שחייבים לבעל ולאב הרי הוא ראוי. הכרעת רוב הפוסקים - שאילת יעב"ץ (ב', לא), גינת ורדים (אבן העזר ד' יט) אגרות משה (אבן העזר, א', ק"ד) שבט הלוי (ד',רטו) פתחי חושן (ירושה ב', לו) שכסף המופקד בחשבון בנק נחשב "ראוי" ולא "מוחזק", ולכן אין הבכור נוטל בו 'פי שנים'. אף החולקים על שיטה זו מודים שכסף בבנק הוא הלוואה אלא שסוברים שכסף כזה שניתן להוציאו בכל רגע נתון הבעל והאב כן יורשים. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il