ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שנה טובה באתר ישיבה!
שאל את הרב שבת ומועדים הסימנים והסעודה

סימני ראש השנה בלי לאכול אותם

75
שאלה
סימני ראש השנה אינם ערבים לי האם אני חייב לאכול אותם או שמספיק רק להגיד את היהי רצון ולכוון?
תשובה
שלום וברכה. מי שאינו יכול לאכול (מחמת בריאות או חשש תולעים וכיוצא בזה), יכול להסתפק בראיה בלבד בסימנים ולומר את נוסח ה"יהי רצון מלפניך וכו'" בהזכרת שם שמיים על כל סימן. יתרה מכך, אפילו מי שחסר לו סימן מסויים, יכול לומר את ה"יהי רצון "בלא ראיה, כיון שזו בקשת רחמים ומותר לאומרה אף בהזכרת שם שמיים ואין בזה ברכה לבטלה. מקורות והרחבה: ז"ל הגמ' בהוריות (יב.): ""לעולם יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא רוביא כרתי וסילקא ותמרי", משמע שמספיק לראות הסימנים שנועדו לסימן טוב, וכן גירסת הערוך (ערך קרא) "למחזי", וכן כתוב בכלבו (סי' ס"ד), ובשיטה מקובצת (כריתות ו.) שיש גורסין למחזי. וכן כתב הב"י (סי' תקפ"ג) שזו גירסת הספרים. אולם במסורת הש"ס (הוריות שם) העיר שצריך לגרוס "למיכל", ושכן מפורש בגמ' בכריתות (ו.) וז"ל: "יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא וכו'". וכן כתב השו"ע (תקפ"ג א'): "יהא אדם רגיל לאכל בראש השנה רוביה דהינו תלתן, כרתי, סלקא, תמרי, קרא". כמו כן הוסיף מרן השו"ע (שם) את העניין לומר יהי רצון על כל סימן, ומקורו במרדכי, שהביא בשם רב האי גאון שנהג לומר על כל דבר את הנוסח של ברכה לסימן טוב, כגון על רוביא, "שירבו זכויותינו". וכן כתבו הראשונים (ראה בב"י, כלבו סי' ס"ד) לומר זאת בנוסח של תפילה "יהי רצון וכו'". וכן כתב המחבר וז"ל (שם): "וכשיאכל רוביא יאמר יהי רצון שירבו זכויותינו, כרתי, יכרתו שונאינו, סלקא, יסתלקו אויבינו, תמרי, יתמו שונאינו, קרא, יקרע גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותינו". והוסיף (שם ב'): "ואוכלים ראש כבד לומר, נהיה לראש ולא לזנב, וזכר לאילו של יצחק". וברמ"א (שם) הוסיף שנוהגים לאכול תפוח בדבש ולומר "תתחדש עלינו שנה מתוקה", וכן רימונים ואומרים, "נרבה זכיות כרמון", וסיים ע"פ המרדכי: "ונוהגין לאכל בשר שמן וכל מיני מתיקה". העולה למעשה כמו שכתבו המחבר והרמ"א, שיש לאכול מעט מכל סימן לסימן טוב, ולומר את הנוסח הנהוג על כל דבר מאכל. אולם מי שאינו רוצה לאכול את הסימנים, כיון שאינם ערבים עבורו וכדומה, אינו חייב לאוכלם אלא מספיק לראות את הסימנים לסימן טוב, ולומר את היהי רצון, וכן מבואר בכה"ח (שם סק"ו) שאם אינו יכול לאכול או חשש תולעים וכיוצא בזה, מספיק לראות אותם, ואפילו מי שחסר לו אחד מהסימנים יכול לומר את היה"ר של אותו סימן, משום שאין זו ברכה שנאמר הוי ברכה לבטלה אלא בקשת רחמים, וזה לא גרע מכמה יהי רצון שנוהגים לומר בלא אכילה ובלא ראיה. בברכת שנה טובה ומתוקה,
עוד בנושא הסימנים והסעודה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il