שאל את הרב

  • הלכה
  • טבילת כלים

האם צריך להטביל כלי חרסינה/פורצלן

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ד תשרי תשפ"א
שאלה
שלום הרב... האם צריך לטבול כלי חרסינה?
תשובה
שלום וברכה. נחלקו בכך הפוסקים, ולמעשה נכון להטביל כלים אלו ללא ברכה. מקורות: פת"ש (יו"ד ק"כ סק"ב), שאילת יעב"ץ (ח"א סי' ס"ז), החיד"א (שיורי ברכה שם סק"ג), שו"ת שלמת חיים (ח"א י"ג וי"ד) שאינם טעונים טבילה כיון שאם נשברו אין להם תקנה כדין כלי חרס. וכן כתב בשו"ת יבי"א (ח"ב יו"ד סי' ח' בתיקונים ומילואים) שלא נוהגים להטבילם. מאידך כתב בערוך השולחן (יו"ד ק"כ כ"ט) שנהגו להטביל כלעם אלו בלא ברכה כיון שיש כלים כאלו שעשו להם ציפוי זכוכית דקה הנקראים "גלזורה" שודאי טעונים טבילה, וכדי לא לחלק נשתרבב המנהג להטביל כולם, והביאו דעתו כמה אחרונים (משמרת שלום סק"ח, דרכי תשובה סקי"ב, טהרת ישראל אות ה'), וכן כתב הבא"ח (מטות ז') לגבי כלי חרס מצופה שקורין "פרפורי" (פורצלן). לכן למעשה המקל יש לו על מה לסמוך, והמחמיר לטבול בלא ברכה, תבוא עליו ברכה. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il