שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חולים, מעוברות ומניקות

מהות יום כיפור לאדם שלא צם

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט תשרי תשפ"א
שאלה
שלום הרב, רציתי לשאול אדם שלא צם בכיפור בגלל סיבה רפואית שהרופא והרב מתירים בגלל אותו בעיה רפואית לשתות ולאכול לסורגין , מה בעצם יום הכיפורים הוא בשבילו ? הרי יום הכיפורים המהות שלו הוא הצום לא?
תשובה
שלום רב לשואל הנכבד. ראשית כל אני מבין את הקושי של כבודו, אכן יש חשיבות גדולה לצום ביום זה, אולם זה רק למי שיכול ומסוגל לצום, אבל אדם שאסור לו לאכול, כתבו הפוסקים שעצם האכילה שהוא אוכל, היא בשבילו כנגד מצוות העינוי, ומקיימים בזה את מצות התורה "ונשמרתם מאד לנפשותיכם", וזהו רצון ה' ממך בעת הזאת, ואתה מקיים בכך "בכל דרכיך דעהו", אפילו שקשה לחשוב על זה. צריך לדעת שמלבד התענית, יום הכיפורים מורכב, מיתר העינויים, סיכה, נעילת הסנדל ורחיצה. כמו כן יש ביום זה עוד מצוות, איסור מלאכה כמו בשבת, וכן לעשותו "מקרא קודש", וגם מי שלא מתענה שייך בעצם החיבור לקדושת היום. בנוסף יש את מהות היום, שזהו מצוות התשובה, והווידוי וכבר אמרו חז"ל "עיצומו של יום מכפר". כמו כן תפילות היום, הם בחינת "ונשלמה פרים שפתינו", כנגד הקורבנות שהוקרבו במקדש ביום קדוש זה. התשובה ביום כיפור רצויה ביותר, מכל ימות השנה, ושערי שמיים פתוחים לכל אחד בישראל, כדברי הפס': "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו". כתוב בספרים הקדושים שביום זה מתעלים לעולם התשובה, ולכן כל אחד שמשתדל ביום זה לעשות תשובה כפי כוחו עד כמה שידו מגעת, אפילו אם הוא מבודד בביתו ושוכב על מיטתו, הוא זוכה לכפרת עוונות כפי חלוקי הכפרה בחז"ל. מרן החתם סופר (דרשות ח"א שסט:) ביאר שעניין התענית ביום הכיפורים: "איננו לענות נפש ולצער ישראל חס וחלילה, כי אם מחמת קדושה וקריבות כמלאכי השר, והוא כענין מ' יום הראשונים והאחרונים שהיה משה רבינו ע"ה בהר, לחם לא אכל ומים לא שתה מדביקות וקדושה ונהנה מזיו השכינה, ודכתיב 'תענו נפשותיכם' איננו לשון עינוי אלא התעוררות", ולהתעוררות זו יכול להגיע, גם מי שעל פי ההלכה מחוייב לאכול. שמעתי סיפור מופלא על הגרש"ז אויערבך זצ"ל, שהיה בשכונתו חולה שהיה מחוייב לאכול ע"פ ההלכה ביום הכיפורים, והוא התעקש לא לאכול, ובערב יום הכיפור נאלץ הגרשז"א ללכת אל ביתו, והוא אמר לו שהוא מוכן לעשות איתו הסכם, ששכר המצוה של האכילה תעבור אליו, והמצוה של הצום תעבור לחולה, והוא הסביר שמצות האכילה ביום הכיפורים היא לא פחות חשובה ממצות הצום ואולי מעלתה גדולה יותר, כיון שבאכילתו מקיים בפועל ציווי של התורה "וחי בהם", ושכר גדול בידו. וזכורני שאמר לי תלמיד חכם גדול שהוא אפילו חיבר "לשם יחוד" מיוחד, למי שצם ביום הכיפורים, ואין בידי נוסח זה, אולם אפשר לומר לפני האכילה: "לשם יחוד... הנני בא לקיים מצות ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ומצות וחי בהם, ומצות שמיעה לחכמים, שאני מקיים ביום הכיפורים הזה, ובזה יחשב לי האכילה והשתיה כאילו התענתי, ויעלה לפניך כקרבן אשה ריח ניחוח לה', ותכפר לי בזה על כל עוונותי, בתוך שאר עמך ישראל, ותרפאני רפואה שלמה ביום קדוש זה, ותזכנו לטהרת הלב באמת, אמן כן יהי רצון. רפואה שלמה וגמר חתימה טובה ! בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il