שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הסוכה והסכך

לראות את הכוכבים מהסכך

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י תשרי תשפ"א
שאלה
שבוע טוב. האם הסכך כשר למרות שלא רואים כוכבים דרך הסכך?
תשובה
שבוע טוב ומבורך. לכתחילה ראוי שיראו את הכוכבים דרך הסכך, אולם בדיעבד, הסכך כשר. ואם הסכך עבה שאין רואים אפילו את קרני החמה או שהסכך אטום למים, אין להכשיר את הסכך אלא בשעת הדחק. מקורות: נחלקו הראשונים (בריש מסכת סוכה) האם צריך שיראו כוכבים בלילה דרך הסכך או שמספיק שיראו את קרני השמש ביום, וכתב מרן השו"ע (תרל"א ג'): "דרך הסכוך להיות קל כדי שיראו ממנו הכוכבים הגדולים, היתה מעובה כמין בית, אע"פ שאין הכוכבים נראים מתוכה, כשרה". וראה במ"ב (שם סק"ה) שבדיעבד יש להכשיר אפילו אם הסכך עבה מאד, ובמקומות קרים שיש רוחות והדבר מצער את היושבים בסוכה, מותר לעבות את הסכך. עוד נחלקו הראשונים האם סוכה שהגשם אינו חודר לסכך שלה כשרה, ולמעשה יש להחמיר בזה כדעת רבנו תם ולפסול משום גזירת בית, אולם בשעת הדחק כשאין אפשרות לדלל את הסכך, אפשר לסמוך על המקילים (מ"ב שם סק"ו). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il