שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ישיבה בסוכה

ברכת לישב בסוכה אחרי יציאה מהסוכה לבית

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ז תשרי תשפ"א
שאלה
שלום וברכה, אם יש סוכה הבנויה במרפסת ובלילות אדם לא ישן שם. האם בבוקר כשמברך בסוכה על 4 המינים לפני התפילה עליו לברך לישב בסוכה? וכן אם הלך להתפלל בחדר אחר האם במצב זה שוב יש לברך לישב בסוכה? או כיוון שהסוכה נמצאת בפועל בבית ודעתי על הסוכה (חוץ מהשינה) הרי לא יברך אלא בתחילת החג? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
לשואל, מועדים לשמחה! השינה בבית נחשבת בוודאי כהיסח הדעת מן הסוכה, למרות סמיכותה הפיזית, ואם כן לכאורה צריך לברך בכניסה בבוקר לנטילת לולב. אלא שכאמור בתשובה הקודמת, נהוג לברך רק בצירוף אכילת מאכל החייב בסוכה, ולא לכניסה לנטילת לולב בלבד. לגבי יציאה לתפילה קצרה, מנחה וערבית, בחדר אחר באותו בית, נראה שאין לברך (עיין משנ"ב סי' קעח סקמ"ז ובה"ל סי' רעג ס"א, ויש מקום לדון על גדרי הפסק ושינוי מקום בכל נושא כעניינו. לגבי ברכת לישב בסוכה יש עדויות סותרות על מנהג החזו"א, כיצד נהג כשיצא מהסוכה לתפילת מנחה וערבית בחדר אחר בביתו, וכנראה בסוף ימיו נהג שלא לברך במקרה זה, ראה ארחות רבינו הקהילות יעקב מהדו' תשנ"ו ח"ב עמ' רכה).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il