שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הסוכה והסכך

לזרוק את הסכך ליד האשפה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ג תשרי תשפ"א
שאלה
האם מותר לזרוק את הסכך של הסוכה ליד האשפה למרות שיודעים שהולכים לזרוק אותו?
תשובה
שלום וברכה. אסור לבזות את הסכך ואת הדפנות של הסוכה, ולכן אין להניחם במקום שדורכים עליהם וכדומה, אולם אין איסור להניחם ליד הפח אף שעתידים לפנותם למקום מבוזה, כל עוד כעת לא מבזים אותם. מקורות: ראה מ"ב (תרל"ט סוף סקכ"ד) שאף אחר סוכות שזמן המצוה חלף, אין לפסוע על עצי הסוכה, כיון שתשמישי מצוה הם כמו ציצית ולולב, ולכן כתב שיש למחות באנשים שזורקים את עצי הסכך במקום שרגילים לפסוע עליהם אפילו איננו מקום אשפה. ובמ"ב (בהלכות ציצית סי' כ"א סק"ז) כתב שאם לא זרק את תשמישי המצוה בידיו אלא רק מתוך שלא גנזם נזרקו ממילא, הדבר מותר. ע"כ. ויש לציין שבהרבה מקומות המועצה המקומית עושה הפרדה בין העצים של הסוכה לתכולה שנמצאת בפח אשפה, ולכן ודאי שבמציאות זו, הדבר מותר. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il