שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת העמידה

שכחתי לומר משיב הרוח

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ה תשרי תשפ"א
שאלה
מי שאמר בתפילת מעריב בשמונה עשרה "מוריד הטל" במקום "משיב הרוח ומוריד הגשם" ונזכר למחורת בתפילת שחרית שלא אמר "משיב הרוח ומוריד הגשם", האם צריך להתפלל תפילת תשלומים בשחרית?
תשובה
שלום רב. א. מי שהזכיר מוריד הטל בחורף במקום משיב הרוח ומוריד הגשם - אינו חוזר, ולכן אינך צריך להתפלל תפילת תשלומין. ב. יש לציין שאדם שיודע שצריך להזכיר תוספת מסויימת בתפילה ועבר זמן רב מעת שסיים את התפילה עד שנפל הספק בלבו, תולים שהזכיר כראוי. מקורות: א. בשו"ע (קי"ד ה') מבואר שאם טעה ולא הזכיר גשם בחורף אך הזכיר מוריד הטל, אינו צריך לחזור. הטעם לכך עולה מדברי הגמ' (תענית ג:) והראשונים שם, שכיון שאמר שבח מסויים הקשור למים, לא קלקל את הברכה כל כך (אך אם החסיר גם טל צריך לחזור, אך שבר זה אינו מצוי בנוסח התפילה שלנו בא"י). ב. המ"ב (קי"ז סקל"ח) כתב שאם שבעת התפילה היה זכור שצריך להזכיר את אותו מאורע/תוספת (הזכרת גשמים, שאלת גשמים, יעלה ויבוא) ולאחר זמן נולד הספק בלבו, אין צריך לחזור כיון שתולים שהזכיר, אולם אם נתעורר הספק מיד לאחר התפילה, צריך לחזור. ואם כן עולה שיש תרתי לטיבותא, א. זוכר את התוספת, ב. נזכר לאחר זמן, תולים שאמר כראוי. ברכה והצלחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il