שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ראש חודש והלוח העברי

שליח ציבור שלא הזכיר יעלה ויבוא

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ט תשרי תשפ"א
שאלה
חודש טוב. א. מה הדין אם שליח ציבור סיים את התפילה ולא הזכיר בשחרית יעלה ויבוא? ב. מה לגבי ברכת כהנים?
תשובה
חודש מבורך. א. אינו צריך לחזור. ב. לא יאמרו שוב ברכת כהנים. מקורות: א. כתב מרן השו"ע (קכ"ו ג') שכל מקום שהיחיד חוזר הש"צ צריך לחזור כשמתפלל בקול חוץ משחרית של ר"ח, שאם שכח אין מחזירים אותו מפני טורח ציבור, וסומך על תפילת המוסף שמזכיר בה ר"ח. וזיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. ב. כן כתב בשו"ת הר צבי (או"ח ח"א ס"א), וכן כתב בקצות השולחן (כ"ג, בדה"ש סקמ"ז), וראה שם שהוסיף שמכל מקום הש"צ צריך לומר את נוסח "אלוקינו ואלוקי אבותינו ברכנו בברכה המשולשת וכו'", ונכון שגם הכהנים ישאו כפיהם בלא ברכה. ובאשל אברהם מבוטשאטש (מה"ת סי' קכ"ו ג') כתב שצריך לומר שוב ברכת כהנים, עיין שם. ולמעשה נראה מחשש לברכה לבטלה, נכון לנקוט שלא ישאו כפיים, וההכרעה בזה על המרא דאתרא. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il