שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות בתנ"ך

נעמה אשת נח

undefined

הרב חיים שריבר

ו מרחשון תשפ"א
שאלה
כתוב ברש״י הקדוש (בראשית ד׳ פסוק כב׳) שנעמה היא אשת נח, ונעמה היא בת של למך בן מתושאל. נח היה בן של למך בן מתושלח - הרי שנח נולד זמן רב אחרי נעמה (אשתו), ונח הוליד את בנים כשהיה בן 500 שנה.. אז יוצא שנעמה הייתה בת 1400 או יותר, זה מה ששמעתי וחשבתי.. רציתי לשאול האם זה נכון החישוב שלי? כי גם היה מובן לי שהבן אדם שחי הכי הרבה שנים היה מתושלח (969). תודה מראש.
תשובה
שלום החישוב אכן נכון. הוסיף עוד מספר נקודות בעניין. א. קין היה סב סב סבה, שהרי היתה בת למך, בראשית ד' כ"ב, שהיה בנו של מתושאל, שהיה בנו של מחויאל (מחייאל), שהיה בנו של עירד שהיה בנו של חנוך, שהיה בנו של קין, (בראשית ד י"ז-י״ח). וקין חי אלף שש מאות חמשים ושש שנה, שהרי נולד ביום השישי לבריאת העולם, (ב"ר כ"ב ב׳), והאריך ימים עד שנהרג במבול, (קה"ר ו' (ג') א׳), והמבול היה בשנת אלף שש מאות וחמשים ושש שנה לבריאת העולם, (ב"ר ל"ח ו') הובא ברש"י (י"א א').מדרש זה אינו תואם את דברי המדרש התנחומא (בראשית י"א), שקין נהרג על ידי למך כשהיה כבן מאה ושלושים שנה, והובא ברש"י ד' כ"ג. (נראה על פי רש״י (פרק ד׳ פס׳ כ"ד ד"ה שבעים) שלכאורה סבר רש״י שקין נהרג במבול. אם כן היו כבר אנשים בעולם שחיו זמן רב כל כך על אף שגם גילו של קין לא מפורש בפסוקים. ב. לדעה אחת במדרש אשתו של נח אכן נקראה בשם "נעמה" והביא את זה רש"י (בראשית פרק ד פסוק כב) שציטטנו כבר בתשובה זו. התרגום יונתן כתב שהיא היתה "בעלת קינות ושירים" [-היה לה כנראה נפש פיוטית], ובמדרש רבה (בראשית פכ"ג) כתבו שנקראה נעמה על שם שהיו מעשיה נעימים, הרמב"ן (שם) ביאר ש"נתכוונו לומר, שהיה לה שם בדורות ההם כי היתה צדקת והולידה צדיקים, ולכן יזכירנה הכתוב". [וראה שם ברמב"ן וברבינו בחיי שיש דיעות שהיתה אשה יפה שממנה תעו בני האלהים וע"ש עוד, ומשום כך רבים מקפידים שלא לקרוא לבנותם בשם 'נעמה']. ג. לפי דעת "רבנן" במדרש רבה בראשית, נעמה המוזכרת כאחות תובל -קין אינה אשתו של נח, אלא היתה עוד אישה בשם זה והיא היתה אשת נח, ובילקוט מעם לועז הובא שאשת נח היתה בתו או נכדתו של מתושלח. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il