שאל את הרב

  • הלכה
  • עולם הצומח

פירות של השכן הגדלים בחצר שלי

undefined

כולל דיינות בית אל

ו כסלו תשפ"א
שאלה
יש לשכנינו עץ תפוזים המביא את פירותיו בחצירינו. האם מותר לנו לקטוף או לעשות בתפוזים שימוש מסחרי? אגב, השכן מסכים. מה הדין אם השכן מסכים ומה הדין אם אינו מסכים? תודה
תשובה
בס"ד שלום וברכה, אם השכנים לא מרשים לקטוף מהפירות, הרי הפירות שלהם ואין לך רשות לקטוף. אם הם נתנו רשות לקטוף לצורך עצמי אין לקטוף לצורך מסחרי, ואם נתנו רשות לסחור בהם מותר. אך אם אתה רואה שכל שנה השכנים אינם קוטפים מהפירות מותר לך לקטוף בלא לשאול רשות ולעשות בהם כרצונך. מה שכתבנו שבאופן עקרוני הפירות של השכנים, כך נפסק בשולחן ערוך חושן משפט (קסז סעיף ב) ברמ"א: אילן ה"עומד בשדה של אחד מהן ונוטה לשדה אחר, הולכין אחר העיקר והכל שלו". ומה שכתבנו שאם השכנים אינם קוטפים דין הפירות הוא כהפקר: בתוספתא שהובאה במסכת פסחים כתוב: "תניא סופי תאנים ומשמר שדהו מפני ענבים סופי ענבים ומשמר שדהו מפני מקשאות ומפני מדלעות בזמן שבעל הבית מקפיד עליהן אסורין משום גזל וחייבין במעשר בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהן מותרין משום גזל ופטורין משום מעשר." נפסק ברמב"ם (מעשר פרק א הלכה יב). מכאן שמותר לקטוף פירות אפילו מהעץ עצמו אם ברור שאין לבעל הבית שימוש בהם, אך בספק אין לקחת ללא רשות (עיין שו"ת מהרש"ם חלק א סימן קנא שכתב: "וגם ספק גזל אסור כדאיתא בב"ק (צ"ט) מנעך מספק גזל..."). בברכה, הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il