שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

מהי הגדרת מלאכה גרועה?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ד כסלו תשפ"א
שאלה
אנא אמור הרב, מה הגדרת "מלאכה גרועה"?
תשובה
שלום וברכה, מקור ביטוי "הוצאה מלאכה גרועה" הוא בדברי התוספות בכמה מקומות בש"ס (שבת ב עמוד א. עירובין יז עמוד ב. ביצה יב עמ' א. שבועות ב עמ' א. ועוד) התוספות שואלים מדוע צריך פסוק ללמוד ממנו על איסור הוצאה, הרי אנו לומדים את כל המלאכות מהמשכן ואף מלאכה זו הייתה במשכן? ועוד, שהגמ' הביאה שני פסוקים ללמוד הוצאה אחד להוצאה ואחד להכנסה. ועוד, שהגמ' מחפשת שגם תולדות ההוצאה יהיו במשכן ובשאר המלאכות אנו מחפשים רק שאב המלאכה יהיה במשכן. אלא שהוצאה היא לא כל כך מלאכה כיוון שאין כאן יצירה. ואין הבדל גדול בין סחיבת ארון בבית מפינה לפינה שאין בזה איסור שבת. להוצאה מרשות לרשות. אלא שהתורה חידשה שגם זו מלאכה. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il