שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות ישוב וכיבוש הארץ

מתן תורה ומעלת חבל עזה

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ סיון תשס"ה
שאלה
עם ישראל היה אמור להכנס לארץ דרך עזה, ורק "פן ינחם העם" וכו’ העם סבב במדבר והכניסה הייתה דרך יריחו. אם העם היה במצב שבו ה’ לא היה חושש "פן ינחם העם" והעם היה נכנס ארצה, היכן היה מתן תורה? האם ניתן ללמוד מכך על מעלה מיוחדת שיש לחבל עזה?
תשובה
קשה לענות בברור מה היה קורה בעולם אם... אבל יש להניח כיון שחז"ל אמרו על הר סיני כי היה ראוי יותר מכל ההרים לקבלת התורה, היו ישראל מגיעים להר סיני לקבלת התורה. כבר כתב ריה"ל בספרו "הכוזרי", כי הר סיני נמצא בתחום המקודש של א"י. אינני זוכר האם יש בחז"ל התייחסות לכך, ומה ששאלת על המעלה המיוחדת שיש בחבל עזה, מעלתה היא בהיותה שייכת לשבט יהודה, והוא השבט שנחלתו היא המקודשת ביותר בגלל שכנותה לירושלים. וכן נאמר בחז"ל שהרוצה להחכים ידרים, וחבל עזה הוא בדרומה של הארץ, ומכאן שיש פה שייכות לחוכמת התורה יותר מן השומרון והגליל ושאר חלקי הארץ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il