ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
תרומה זכר למחצית השקל - לישיבה הגדולה בעולם! תרמו כעת ועזרו לנו
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה קנייה ומכירה

תווי קניה עבור רכישה משותפת

27
שאלה
1. רכשתי עבור מדריכים בתנועה מתנות מכלל ההורים וקיבלתי נקודות בחנות בה התבצעה הרכישה. לנקודות ערך כספי .. למי הנקודות שייכות? 2. רכשתי עבור מדריכים בתנועה מתנות מכלל ההורים וקיבלתי תווי קנייה בחנות אחרת בה אין לי מה לרכוש עבורם... למי התווים שייכים ומה לעשות בהם?
תשובה
שלום וברכה, עליך להעביר את נקודות הזכות ואת תווי הקנייה להורים ששלחו אותך או לוועד שישתמשו בזה בפעמים הבאות שיש צורך לגבות כסף מההורים. אולם במקרה שמתנות אלו ניתנו לך כתוצאה מהיותך חבר במועדון הלקוחות של החנות, חצי משוויים שייך לך, וחצי ראוי להעביר להורים. מקורות והרחבה: הגמרא (כתובות צח ע"ב) דנה במקרה שנתן בעה"ב לשליח לקנות מוצר הנמכר לפי מידה, והוסיף לו המוכר יותר, ופוסקת הגמרא שהשליח ובעל המעות חולקים ביניהם את התוספת במוצר, וכן פסק השו"ע (חו"מ סימן קפג סעיף ו). נחלקו רש"י והרי"ף בטעם הדין. לפי רש"י הסיבה שחולקים היא משום שאנו מסופקים האם התכוון המוכר לתת את התוספת כמתנה לשליח או שהתכוון לתת אותו כמתנה למשלח, ואילו לפי הרי"ף ברור שניתן לשליח, אך מכיוון שהרוויח מתנה זו רק בגלל המעות שנשלח איתם, נחשבים בעל המעות והשליח כשותפים במתנה ומשום כך הם חולקים. במקרים שלפנינו, נקודות הזכות ותווי הקנייה שניתנו, לא ניתנו לשליח כ'מתנה' מיוחדת שיש להסתפק שמא הם ניתנו לשליח כתוצאה מקירבה מיוחדת למוכר וכדו', אלא הם ניתנו לו כתוצאה מובהקת מהקנייה, ככל מבצע אחר השייך לכל לקוחות החנות, וכשם שהמוצר עצמו שייך לבעל המעות כך המבצעים השייכים אליו (וכך מדוייק בדברי רב האי גאון המובאים בתשובות המיוחסות לרמב"ן סימן ס), וממילא על השליח להעביר את נקודות הזכות ותווי הקנייה לבעלי המעות – ההורים. (בשונה ממתנה חד פעמית שנתן המוכר שאז לרש"י יש לדון למי ניתנה המתנה.) במקרה שהשליח ידע מהמבצע והלך לחנות זו במיוחד כדי להרוויח את הנקודות ואת תווי הקנייה, לרש"י הרי זה כפי שכתבנו, שוודאי שייך לבעל המעות, אולם לרי"ף היה מקום לומר שכשם שבמתנה הניתנת לשליח, נחשב כשותף עם בעל המעות שגרם לו לזכייה זו, כך במתנה הניתנת לבעל המעות, נחשב כשותף עם השליח שגרם לו לקבל מתנה זו. אלא שקצות החושן (סק"ז) וערוך השולחן פוסקים ששייך לבעל המעות. ונראה שהסברא היא שיותר נח למצוא שליחים מלמצוא בעלי מעות, ולכן לא נחשבים כשותפים במקרה זה (פתחי חושן). אם החנות העניקה את הנקודות או את תווי הקנייה כתוצאה מחברות השליח במועדון הלקוחות של החנות (כגון כרטיס מועדון וכדו'), נראה שלרש"י במקרה זה הכל יהיה לשליח, שהרי המתנה ניתנה דווקא לו, ואילו לרי"ף מקרה זה יהיה זהה למקרה בגמרא, ויחלוקו. להלכה, פסק הרמ"א כרש"י, ואילו הש"ך (סקי"ב), הט"ז והנתיבות (חידושים סקי"ג) פסקו כרי"ף שיחלוקו, וכן משמעות לשון השו"ע, ולמעשה פסק שו"ע הרב (הל' מכירה ושליח סע' יא) שראוי לשליח ירא שמיים לצאת ידי חובת הרי"ף. בברכה, הרב צבי ברוך טסלר
עוד בנושא קנייה ומכירה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il