שאל את הרב

  • הלכה
  • נצרות ואיסלם

עובדי מרקוליס

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ג טבת תשפ"א
שאלה
נודע לי שהמוסלמים הנמצאים במכה זורקים אבנים במקום מיוחד. האם אין מעשה זה נחשב עבודה זרה למרקוליס?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! כפי שהזכרתי בתשובה הקודמת, הרמב"ם (בתשובותיו, סי' תמח) הכיר את הנוהג המוסלמי לזרוק אבנים במכה, וגם ידע שמקורו הוא אלילי. בכל זאת הוא קבע שהאיסלם אינו עבודה זרה, כי המעשה נעשה כעת למטרה אחרת. אביא את דבריו בהרחבה: שו"ת הרמב"ם סימן תמח ובאמת שהיה לישמעאלים מקודם באותם המקומות שלשה מיני ע"ז: פעור ומרקוליס וכמוש, והם עצמם מודים בדברים אלו היום וקוראין להם שמות בלשון ערבי...ומרקוליס עבודתו ברגימת האבנים...ודברים אלו כולם מפורשים וידועים אצלנו מקודם שתעמד דת הישמעאלים, אבל הישמעאלים היום אומרים: וזה שנשליך האבנים - בפני השטן אנו משליכים אותם כדי לערבבו. ואחרים מפקחיהם נותנים טעם ואומרים: צלמים היו שם, ואנו רוגמים במקום הצלמים כלומר שאין אנו מאמינים בצלמים שהיו שם, ודרך בזיון להם אנו רוגמין אותן. ואחרים אומרים: מנהג הוא. כללו של דבר: אף על פי שעיקר הדברים יסודם לע"ז, אין אדם בעולם משליך אותם האבנים ולא משתחוה לאותו המקום ולא עושה דבר מכל הדברים לשם ע"ז, לא בפיו ולא בלבו, אלא לבם מסור לשמים".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il