שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • הדרכות בעבודת ה'

תמים תהיה עם ה' אלוקיך

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"א סיון תשס"ה
שאלה
1.) כאשר בחור כתב רצף של פסוקים בצורות שונות וקרא לזה קמיע (כמובן שאם היו שואלים אותו ברצינות היה עונה שלא התכוון באמת), האם עבר על איסור של "תמים תהיה עם ה’ אלוקיך"? 2.) האם כאשר אדם שמע על סוג של גורל מסויים ודפדף בתנ"ך לפי הגורל הזה, עבר על איסור של "תמים תהיה עם ה’ אלוקיך"? ומהי תשובתו של אותו אדם בשני המקרים הנ"ל במידה וחטא?
תשובה
1- האיסור של "תמים תהה עם ד' אלוקיך" נוגע למי שמאמין באמונות טפלות ומחפש עתידות בצורה משונה. יש להניח כי אותו בחור, שכתב את רצף הפסוקים לא מאמין בעצמו ביכולתו להשפיע על גורל, ממילא לא עבר עבירה זו. 2- אם אדם שמע על גורל מסוים ודפדף בתנ"ך, לפי זה יתכן והוא מתקרב לעבור על האיסור, היות והוא מאמין באותו גורל. אם הדברים נאמרו ע"י גדולי ישראל או אם הוא מתייחס לאותו פסוק שמצא במובן של הדרכה מעשית, אין בזה איסור לע"ד היות וממילא צריך להשתדל לקבל הדרכה מכל מה שכתוב בתורה ולא רק מפסוק אחד. נראה לי כי עיקר תשובת המשקל לפגם זה הוא לימוד התורה והשתדלות לקיים מצוותיה קלה כחמורה, שדבר זה מביא ברכה גדולה לאדם בהבטחת ד', שהוא למעלה מכל דברי חכם כל שהוא וכך נאמר "ועבדתם את ד' אלוקיכם והסיר מחלה מקרבך וכו'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il