ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים ספר בראשית

מדוע היה צורך בעשרת הרוגי מלכות?

הרב חיים שרייברי"ח שבט תשפ"א
32
שאלה
יוסף עשה לאחיו מה שעשה לנקותם מהחטא של מכירתו. אם כן, כיצד עשרת הרוגי מלכות הם תיקון לחטא האחים?
תשובה
שלום השם משמואל (פרשת שמיני) כותב: "והנה מדה זאת כמו לעתיד כך מצינו תמיד, יש חטאים שמתכפרים לגמרי עד שלא נשאר מהם שום רושם, ואולי עוד נעשה מהם זכיות ורחמנות למעלה, ויש אשר אינם מתכפרים לגמרי אבל נדחים מאת פני הקודש באופן שלא יכלו עוד לעמוד ולקטרג, כמו שבזוהר הקדוש בכתוב גם ה' העביר חטאתך לא תמות, אף שעדיין לא נתכפר לגמרי עד שעברו עליו כל אותן העונשין...כן בחטא של מכירת יוסף אחר כל התשובה ויוסף מחל להם וסבלו כל אותן הצרות במצרים לכפרה על חטא ההוא כמ"ש בזוהר חדש, ומ"מ עדיין היה חטא ההוא טמן ונענשו בעשרה הרוגי מלכות אחר חרבן בית שני, וגמר התיקון יהי' לעתיד יחד עם תיקון חטא העגל, וכמו שהגדנו במקום אחר שכל חטא העגל נסתעף מחטא מכירת יוסף". הוי אומר שיש חטאים שעל אף העשו בהם תיקון הוא עדין לא שלם ונותר עוד רושם מהחטא עד שיבוא לניקוי המוחלט רבנו בחיי (בראשית פרק נ' פס' י"ז) כותב: והנה אחיו בקשו ממנו מחילה, ולא באר הכתוב שמחל להם, וכבר בארו רז"ל שכל מי שחטא לחברו ועשה תשובה אינו נמחל לעולם עד שירצה את חברו, ואע"פ שהזכיר הכתוב וינחם אותם וידבר על לבם שנראה בזה שהיה להם רצוי מיוסף, מכל מקום לא ראינו שיזכיר הכתוב מחילה ביוסף ולא שיודה להם שישא פשעם וחטאתם, ואם כן מתו בענשם בלא מחילת יוסף ואי אפשר להתכפר עונם רק במחילתו, ועל כן הוצרך העונש להיותו כמוס וחתום להפקד אחר זמן בענין עשרה הרוגי מלכות" לפי דברי הרבנו בחיי כיון שלא נאמרה במפורש מחילה של יוסף לאחיו, החטא לא כופר לגמרי והיה צורך לתיקון השלם בהריגת עשרת הרוגי מלכות . הבן יהוידע (סנהדרין לח/ב) כותב: "וחקרנו במקום אחר למה נתגלגלו עשרת השבטים בעשרה הרוגי מלכות כדי שיהיו נהרגים בעון מכירת יוסף, והלא עון מכירת יוסף נתקן בקושי השעבוד במצרים וגם בגלות יון כמו שאמרו רבותינו ז"ל? ותרצנו שלא היה גלגולם בעשרה הרוגי מלכות בשביל המכירה אלא בעבור מחשבתם שחשבו להרגו דכתיב וַיִּתְנַכְּלוּ אֹתוֹ לַהֲמִיתוֹ (בראשית לז, יח) ולכן נתגלגלו בעשרה הרוגי מלכות ונהרגו". לפי דבריו החטא שעדין לא תוקן היא מחשבתם הרעה ועל כך באה הריגתם של עשרת הרוגי מלכות. יום טוב
עוד בנושא ספר בראשית

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il