שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • טהרת המשפחה

ליווי לחתן ולכלה בשבעת ימי המשתה

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ח שבט תשפ"א
שאלה
שלום כבוד הרב הרמ"א באבן העזר (סימן סד סעיף א) כתב שהחתן לא יצא לבד בשבעת ימי המשתה. רציתי לשאול מה הדין: א) כשהחתן והכלה נוסעים או הולכים יחד, עדין צריך ליווי או שלא? ב) אדם אחד נחשב מלוה או שצריך שתים? ג) כשהחתן והכלה נוסעים ברכב, האם צריך שמלוה יסע איתם, או שיבעו מאחוריהם כליווי? השאלות הנ"ל הלכה למעשה. תודה רבה נעם
תשובה
שלום וברכה, בשו"ת מציון אורה כתב בשם הגרי"ש אלישיב, שהשימור מספיק שיהיה ע"י שומר אחד, ושחתן והכלה שהולכים יחד אין צריכים שימור נוסף. וכן כתב גם בילקוט יוסף (שובע שמחות א פרק יח -י.): יש אומרים שעל החתן להמנע מלצאת יחידי מביתו אפילו למקום קרוב, בשעות הלילה. אבל בשעות היום אין צריך להקפיד בזה. ויש אומרים שבתוך בעיר אין צריך להזהר בזה אף בלילה, שהרי אינו יחידי, שיש אנשים בעיר. ובשעת הצורך שאין לו מי שילווהו, או שהליווי גורם ביטול תורה למלווה, יכול לצאת יחידי גם בלילה, בתוך העיר. ואם הולך עם הכלה, אפילו בלילה אינו צריך שום ליווי. ובהערות הוסיף: ומרן אאמו"ר שליט"א אמר לי, שמנהג הספרדים שלא להקפיד על ליווי, ובפרט היכא שהחתן אינו מוצא מי שילווהו, שמותר לו לצאת יחידי בתוך העיר, וכגון ללכת להתפלל בצבור, וכדומה. וכן אם הדבר יגרום לביטול תורה למי שילווה אותו בכל שבעת ימי המשתה, אין צריך להקפיד על זה אפילו בלילה. והספרדים לא הקפידו בזה. וכן כתב בספר בית חתנים (פרק יז סעיף כא) בשם הגרב"צ אבא שאול זצ"ל שהספרדים לא הקפידו בזה בתוך העיר. ובקובץ מבקשי תורה הביא בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאמר, שעיקר השמירה... יש ללוותו אף ברחוב וגם בשעות היום, אך די ללוותו עד האוטובוס, שהרי אינו לבדו באוטובוס, שיש שם אנשים. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il