שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חתונה ושבע ברכות

שבע ברכות במחזיר גרושתו

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ז שבט תשפ"א
שאלה
האם אומרים השמחה במעונו במחזיר גרושתו, ומה לגבי שבע ברכות במחזיר גרושתו?
תשובה
שלום וברכה. א. לא אומרים שהשמחה במעונו. ב. אומרים שבע ברכות בחופה. מקורות: א. הבית שמואל (אהע"ז ס"ב קי"ז) כתב בשם הבית הילל, שאין אומרים שהשמחה במעונו במחזיר גרושתו, והביא ראיה לדבר מכך שמותר להחזיר גרושתו בחול המועד אע"פ שאין נושאים בזמן זה נשים. וכן פסק מרן החיד"א (שו"ת חיים שאל ח"ב ל"ח ז', שיורי ברכה ס"ב סק"ב). ב. אף שיש גאונים הסוברים שאין לברך שבע ברכות בחופת מחזיר גרושתו, מכל מקום המנהג לומר שבע ברכות בחופת מחזיר גרושתו, וכן פסק מרן החיד"א בברכי יוסף (יו"ד שצ"א סק"ב). ולגבי שבע ברכות בסעודה ראשונה, נחלקו הפוסקים, לדעת החיד"א (שו"ת חיים שאל ח"ב ל"ח נ"ו) וכ"פ הגר"ח פלאג'י (שו"ת חיים ושלום ח"ב ע"ד), ובעל שבט הלוי (ח"ח רע"ט ב') מברכים אף בסעודה הראשונה. ואילו לדעת הגרע"א (ס"ב ו') וספר חוקי חיים (דף קל"ו ע"ג), אין לברך כלל בסעודה רק בחופה. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il