ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה קריאת התורה

האם עדיף להוציא ספר נפרד לפרשת שקלים?

28
שאלה
שלום וברכה לרב. א. האם עדיף להוציא ספר נפרד לפרשת שקלים או שאפשר לגלול את פרשת השבוע לפרשת שקלים כיון שהיא קרובה ואין צריך לגלול הרבה? ב. מניין שיש להם רק ספר תורה אחד, האם בר"ח אדר שחל בשבת, אפשר להקדים פרשת שקלים קודם פרשת ראש חודש כדי למנוע טירחא דציבורא בגלילה רחוקה יותר?
תשובה
שלום רב. א. עדיף להוציא ספר אחר לפרשת שקלים, אולם כשיש צורך ודאי שאפשר להוציא ספר אחד לשניהם. ב. גם אם אין במניין אלא ספר תורה אחד וראש חודש חל בשבת כמו השנה, יש לקרוא כפי שמובא בשו"ע: פרשת השבוע, פרשת ראש חודש, פרשת שקלים. ג. אם בטעות הקדימו וקראו קודם פרשת שקלים וסיימו עם פרשת ראש חודש, יש לקרוא גם הפטרת ראש חודש ולא את ההפטרה של פרשת שקלים. מקורות: מדברי פשט מרן השו"ע (תרפ"ה א') גבי ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, משמע שצריך להוציא ספר נפרד לפרשת שקלים, וז"ל: "ומוציאין שלושה ספרים, באחת קורא פרשת השבוע, ובשני של ראש חודש, ובשלישי קורא מפטיר בפרשת שקלים". וכן כתב בשונה הלכות (ס"ד) שיש להוציא שני ספרים (והוב"ד גם בשו"ת רבבות אפרים). אולם כשיש צורך ודאי שאפשר לקרוא את כל הפרשיות מספר אחד, ובפרט בתקופתנו שנאלצים להתפלל במנייני חצרות, בעקבות התפשטות הנגיף, ובקושי יש לכל מניין ספר תורה. ויש לציין שהגה"ק רבי נתן אדלר זצ"ל (נחל אשכול ח"ב עמ' 66) אף נהגו לכתחילה לקרוא את פרשת שקלים ופרשת השבוע באותו ספר. וכן נהג הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל (לוח ארץ ישראל פרשת משפטים), משום שאין צריך לגלול הרבה אלא מעט באותו הספר (ספר שמות ל' י"א - ט"ז). יש להוסיף שאם אין במניין ספר אחד, יקראו בו את שלושת הפרשיות כסדר ההלכתי שלהם, פרשת שבוע, ראש חודש, שקלים. משום תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ולא יקדימו את שקלים לראש חודש, כיון שמסתימת הפוסקים עולה שדין תדיר גובר על דין טירחא דציבורא (עיין בה"ל תרפ"ד ג'). ואם בטעות הקדימו את פרשת שקלים, יפטירו הפטרת ראש חודש ולא את ההפטרה בספר מלאכים, משום שההפטרה חייבת להיות מאותו עניין שסיימו לקרוא בתורה (לבוש תרפ"ד ג', מ"ב תרפ"ה סק"ה, כה"ח סקי"ד). בברכת התורה,
עוד בנושא קריאת התורה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il