שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

כפרה על חטאי ילד קטן

undefined

הרב חגי לרר

כ"ז אדר תשפ"א
שאלה
האם צריך לכפר על מעשה בין אדם לחברו מתחת לגיל מצוות?
תשובה
שלום וברכה, כתב הרמ"א בסימן שמ"ג "וקטן שהכה לאביו או עבר שאר עבירות בקטנותו אף על פי שאין צריך תשובה כשהגדיל מכל מקום טוב לו שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולכפרה אף על פי שעבר קודם שנעשה בר עונשין". ולגבי גזילה אם גזל בקטנותו כתב השו"ע חושן משפט שמ"ט,ג' :"קטן שגנב מחזירין קרן לבעלים אם הוא בעין ואם אינו בעין פטור אף לאחר שיגדיל" כלומר ,שרק את מה שלקח יחזיר אך אין עליו חובת השבה של ערך הגזילה אף לאחר שגדל לגיל מצוות. ומ"מ גם בדין זה טוב שיקבל עליו איזה דבר טוב לתשובה וכפרה כמו שכתב הרמ"א וכגון שיתן כסף לצדקה וכד'. ברכה והצלחה וכל טוב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il