שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • איך וכמו מי לפסוק הלכה?

האם ניתן שיהיה רב להשקפה ורב להלכה?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ט"ז אדר תשפ"א
שאלה
שלום הרב, בחרתי לעצמי דרך של רב שעל פי דרכו אני אלך בדרכי ההלכה ועוד רב או כמה לדרכי ההשקפה, שאלתי היא האם זה נכון דרך זו? וכן כיצד אדע לאיפה לשייך למקרה כלשהוא דווקא את הרב להלכה או להשקפה? ומה קורה אם יש סתירה בין הרב להלכה או להשקפה כגון הרב יצחק יוסף פוסק הילקוט יוסף בהלכות כיבוד אב ואם שיותר טוב ללכת לישיבה שחורה כי בישיבה תיכונית לומדים השקפה לא טובה ומצד שני בישיבה שחורה אאבד את כל ההשקפה אשר אני בא עכשיו...
תשובה
שלום וברכה, בגמ' ישנם כללים כמי פוסקים הלכה, לדוגמא במחלוקות של רב ושמואל, בדיני ממונות פוסקים הלכה כמו שמואל ובדיני אסור פוסקים כרב. ניתן ללמוד מכאן שלפעמים ישנו רב שהוא מומחה בנושא מסוים ויש ללכת אחרי הפסקים שלו בנושא זה. ורב אחר מומחה בנושא אחר ובזה יש ללכת אחריו. גם בדוגמא זו הפוסקים דנו כיצד לפסוק כאשר המחלוקת נוגעת גם לאיסור וגם לממון כגון איסור אונאת ממון (תוספות ב"מ נא:), וכתבו הפוסקים שיש לראות מה עיקר הנושא האם השאלה בה נחלקו היא האם מותר או אסור, או שעיקר המחלוקת נוגעת בשאלה האם יש חיוב תשלום? ונראה שאף בנידון שלך יש לחשוב האם עיקר הדיון נסוב בשאלה ההשקפתית וע"פ הרב קבע שיש לעשות כך או כך, או שהשאלה היא בהלכה, (כמובן שהדוגמא אותה הבאתה עיקרה בהשקפה ולא בהלכה). באופן כללי, יש מחלוקת האם יש חובה לעשות רב לענייני השקפה, או שזה עניין שכלי שאדם יחשוב מה נראה לו (בתנאי שזו השקפה מקובלת אצל חכמי ישראל), בתלמוד הירושלמי סנהדרין (פרק יא, יג) נכתב שכאשר לאדם יש שאלה בענייני אגדה עליו לעלות לירושלים ולשאול את הסנהדרין, וז"ל: כי יפלא ממך דבר למשפט מגיד שבמופלא שבבית דין הכתוב מדבר. ממך זה עצה דבר זו אגדה. אך בבלי סנהדרין (פו:) מוסבר שדין זקן ממרא מדבר רק על דבר הלכה, וז"ל: "תנו רבנן: כי יפלא ממך דבר ... דבר - זו הלכה..." בספר אגרות ראי"ה חלק א אגרת קג, באגרת של הרב קוק העוסקת בהבדלים בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ, הרב נוגע בהבדל זה, האם יש מסורת בענייני אגדה. ומביא שחובות הלבבות כתב בהקדמתו שענייני דעות לא נזכרו בפסוק ד'כי יפלא' וזה ראיה שאין זה שייך למסורת כיוון שאפשר לברר זאת ע"י השכל. אך מדברי רב האי נראה כדברי הירושלמי. והרב מסביר שהחילוק נובע מהקשר לנבואה. בארץ ישראל שהלימוד קשור לנבואה יש חיבור בין האגדה להלכה. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il