ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים אכילת מצה

מצות רכות בפסח לדעת ה’משנה ברורה’

הרה"ג יעקב אריאלי"ח אדר תשפ"א
114
שאלה
לכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א שלומות ואור הרב כתב שלמנהג האשכנזים אין לאכול מצות עבות בפסח. אבל מצאתי שהמשנ"ב בספר מחנה ישראל ובמשנ"ב מזכיר מצות עבות ולא כותב שיש בזה בעיה כלשהי. והשאלה שלי זה האם לדעת הרב מותר לאשכנזי לאכול מצות רכות על בסיס עמדת המשנ"ב? תודה רבה רבה חפץ חיים - מחנה ישראל חלק א פרק לה יב: ויש לעשות המצות רקיקין ולא עבה טפח *ומ"מ יש מקומות שעושין אותם קצת עבה* אך צריך ליזהר הרבה שלא יוציא מן התנור עד שתהיה נאפה יפה ושיהיה התנור מחומם הרבה כדי שלא תבא לידי חימוץ. ובדברי המשנ"ב: 1. משנה ברורה סימן תסא ס"ק יג כתב הח"י דאם יש לספק אי חוטין נמשכין ממנה *ותוחב אצבע תוך המצה* ואינו נדבק בה עיסה יש להתירה דזהו סימן שאין חוטין נמשכין ממנה. 2. משנה ברורה סימן תמז ס"ק ח ואם נגעו מצות אחרות בזו שנאסרה *יש להתירם ע"י קליפה*. 3. משנה ברורה סימן תפו ס"ק ג אם יש חלל במצה אינו מצטרף החלל לשיעור כזית וצריך למעכו אבל אם אין חלל במצה *אפילו היא רכה ועשויה כספוג* א"צ למעכו:
תשובה
פתחת בעבות וסיימת ברכות
עוד בנושא אכילת מצה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il