ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות כלליות

איך יכולות להיות מחלוקות בנושאים כל כך קריטיים?

הרב משה מאיר אבינרכ"ב אדר תשפ"א
21
שאלה
שלום לרב, ותודה רבה. לאחרונה למדתי על כך שבעוד הרמב"ם טוען שגר יכול להיות נביא, ריה"ל חולק עליו. מעבר לכך שדעת ריה"ל תמוהה עלי (שהרי הגמרא במסכת בבא בתרא (לענ"ד דף טו:) מציינת במפורש שניתנו לאומות העולם 7 נביאים, והרי - בלעם היה גוי! ואף אביו..) שאלתי היא: כיצד יתכן שיהיו מחלוקות כ"כ קריטיות, כמו זאת? והמחלוקת בנוגע לצבע התכלת - או לקשר ציצית? או איך צריך להיות סדר הפרשיות בתפילין? וכן הלאה..
תשובה
שלום וברכה, המקור לדברי ריה"ל הוא מהגמ' בקידושין (ע, ב): אמר ר' חמא ברבי חנינא: כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל, שנאמר: "בעת ההיא נאם ה' אהיה לאלוקים לכל משפחות ישראל" - לכל לישראל לא נאמר אלא לכל משפחות. "והמה יהיו לי לעם" - אמר רבה בר רב הונא: זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים, דאילו בישראל כתיב בהו: "והייתי להם לאלוקים והמה יהיו לי לעם", ואילו בגרים כתיב: "מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי נאם ה' והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלוקים". מסוגיא זו ניתן ללמוד שנבואה אינה שורה אלא במשפחות המיוחסות בישראל ולא במשפחות גרים. ומה שהקשית מהסוגיא בבא בתרא, הנביאים שניתנו לאומות העולם היו קודם שהנבואה יתיחדה בישראל, וכך כותב ה'סדר עולם רבה' (סוף פרק כא): "בלעם ואביו ואיוב מארץ עוץ ואליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליהוא בן ברכאל הבוזי אלו הנביאים שנתנבאו לאומות עד שלא ניתנה התורה לישראל, אבל משניתנה תורה לישראל פסקה רוח הקודש מן האומות. וכן במשה הוא אומר: 'ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך וגו''. מנין שעשה הקב"ה רצונו? שנאמר: 'הנה אנכי כורת ברית וגו'' - באותה שעה פסקה רוח הקודש מן האומות". עיין בספרו של הרב יצחק שילת "בין הכוזרי לרמב"ם" שמבאר מחלוקת זו, ומקורות הרמב"ם והכוזרי. לגבי השאלה המהותית ששאלת, כיצד יש מחלוקות בנושאים אלו? לגבי נבואה ותכלת, כיוון שבאורך הגלות לא היו נביאים ולא היה תכלת לא נשמרה המסורת. בעז"ה בבוא גואל תחזור עטרה ליושנה. לגבי סדר התפילין, רבים שאלו שאלה זו, עיין בספרו של הרב ראובן מרגליות על "שו"ת מן השמים". הבן איש חי כותב שממתן תורה היו מניחים ב' זוגות של תפילין, ולא משום ספק אלא משום ששניהם הם דברי אמת. התורה שלמה כתב שבאמת אין סדר הנחתן מעכב, וכל זוגות התפילין כשרות מדאוריתא, אך מדרבנן התקינו שסדר הנחתן מעכב, ונחלקו רש"י ור"ת באיזה סדר. בברכה,
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il